خانه :: اساتید :: اخبار
مناقصه امور خدماتی پشتیبانی دانشگاه زنجان
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز شنبه 7 اردیبهشت 98  (3-2-1398) ادامه خبر
مناقصه خدمات خودرویی دانشگاه زنجان
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز شنبه 7 اردیبهشت 98 (3-2-1398) ادامه خبر
مناقصه ایاب و ذهاب دانشجویی و کارکنان دانشگاه
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از ساعت 8 صبح روز شنبه 7 اردیبهشت 98 (3-2-1398) ادامه خبر
انتخاب اعضای جدید هیأت مدیره و بازرس انجمن حامیان
چهارمین مجمع عمومی هیأت امنای مؤسسین انجمن حامیان دانشگاه زنجان برگزار گردید 

چهارمین مجمع عمومی هیأت امنای مؤسسین انجمن حامیان دانشگاه زنجان با محوریت انتخاب هیأت مدیره جدید در سالن شهریاری دانشگاه برگزار گردید.

در این نشست دکتر نجفیان  ضمن عرض خیرمقدم به حضار جایگاه انجمن حامیان دانشگاه را تبیین نمود و اهمیت امور خیریه در مسائل آموزشی را صدچندان عنوان کرد.

در ادامه فریدون هاشمی نژاد مدیر عامل دوره گذشته انجمن گزارشی را از روند کار و فعالیت این انجمن خیرنهاد به سمع و نظر اعضا رساند.

سپس هر یک از اعضا به ایراد دیدگاه های خود پرداختند و رأی گیری برای انتخاب اعضای جدید هیأت مدیره و بازرس انجمن برگزار شد که نتیجه آن به شرح ذیل می باشد:

با اتمام انتخابات بازدید از اماکن و ابنیه دانشگاه جهت جذب خیرین، پایان بخش چهارمین مجمع انجمن حامیان بود.

 

عکس ها را در آلبوم تصاویر دانشگاه مشاهده نمایید.

 

 


ارسال شده در مورخه: 08-10-1397