خانه :: اساتید :: اخبار
مناقصه امور خدماتی پشتیبانی دانشگاه زنجان
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز شنبه 7 اردیبهشت 98  (3-2-1398) ادامه خبر
مناقصه خدمات خودرویی دانشگاه زنجان
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز شنبه 7 اردیبهشت 98 (3-2-1398) ادامه خبر
مناقصه ایاب و ذهاب دانشجویی و کارکنان دانشگاه
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از ساعت 8 صبح روز شنبه 7 اردیبهشت 98 (3-2-1398) ادامه خبر
اولین جلسه هیأت مدیره انجمن حامیان دانشگاه از دور جدید
اولین جلسه اعضای هیأت مدیره انجمن حامیان دانشگاه زنجان از دور جدید با حضور منتخبین و رییس دانشگاه برگزار گردید 

اولین جلسه اعضای هیأت مدیره انجمن حامیان دانشگاه زنجان از دور جدید با حضور منتخبین و رییس دانشگاه در محل دفتر انجمن برگزار گردید.

در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر درخصوص چگونگی فعالیت انجمن حامیان دانشگاه، اعضا اقدام به مشخص نمودن ارکان هیآت مدیره نمودند که به شرح ذیل می باشد:

دکتر محسن افشارچی به عنوان رییس هیأت مدیره

حاج محمدتقی مقدم فرد به عنوان نایب رییس هیأت مدیره

حاج منصور روغنی زنجانی به عنوان خزانه دار هیأت مدیره

و مهندس سید موسی رضوی به عنوان مدیر عامل انجمن جهت ساماندهی و برنامه ریزی چگونگی بهره مندی از خیرین و جذب کمک و حمایت های مادی و معنوی آنها انتخاب گردید.

 

 

خبر چهارمین مجمع عمومی هیأت امنای مؤسسین انجمن حامیان دانشگاه زنجان با محوریت انتخاب هیأت مدیره جدید

 


ارسال شده در مورخه: 11-10-1397