خانه :: اساتید :: اخبار
نوبت دوم مناقصه ، نصب و راه‌اندازی دستگاه میکروسکوپ
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از روز چهارشنبه تاریخ 8 مرداد تا روز یک شنبه تاریخ 12 مرداد99 (7-5-1399) ادامه خبر
مناقصه زیر سازی وآسفالت و محوطه سازی
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از روز سه شنبه تاریخ 7 مرداد تا روز یکشنبه تاریخ 12 مرداد99  (6-5-1399) ادامه خبر
از تاریخ 11لغایت 22مرداد ماه قسمت اداری دانشگاه دایر نمی باشد
آزمون های دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی طبق تاریخ های اعلامی سازمان سنجش در دانشگاه زنجان برگزار خواهد شد (4-5-1399) ادامه خبر
انتصابات صورت گرفته ماه های اخیر
طی ماه های اخیر با احکامی از سوی ریاست دانشگاه انتصاباتی انجام شدبا صدور احکامی از سوی ریاست دانشگاه، آقای مسعود ابوالفضلی عضو هیأت علمی گروه هنر و دکتر غلامحسن جعفری عضو هیأت علمی گروه جغرافیا  به عنوان مدیران گروه های مذکور و دکتر خسرو خلیفه عضو هیأت علمی گروه زیست شناسی به عنوان مدیر گروه پژوهشی بیوتکنولوژی پژوهشکده فناوری های نوین زیستی دانشگاه منصوب شدند. همچنین از دکتر سارا شاه محمدیان، دکتر حسین فراهانی و دکتر وهب جعفریان در مدت تصدی مدیریت گروه های مذکور تقدیر و تشکر بعمل آمد.

 سوابق علمی و پژوهشی ایشان به شرح زیر است:

آقای مسعود ابوالفضلی مربی گروه آموزشی هنر، دوره‏ کارشناسی خود را در دانشکده هنرهای زیبا-دانشگاه تهران، رشته نقاشی طی سال های 70-1365 گذرانده است. وی تحصیلات دوره کارشناسی ارشد خود را در دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس تهران- رشته نقاشی در سال 1377 به پایان رسانده است.

دکتر غلامحسن جعفری دانشیار گروه جغرافیا، دوره کارشناسی خود را در دانشگاه یزد، رشته جغرافیا در سال های 73-1370 گذرانده است. دوره‏ های کارشناسی ارشد و دکتری وی در دانشگاه اصفهان و رشته ژئومورفولوژی به ترتیب طی سال های 80-1378 و 88-1383 بوده است.

سوابق علمی ایشان به شرح زیر است:

تعداد کل مقالات: 99 عنوان

مقالات مجلات: 58 عنوان

مقالات همایش ها: 41 عنوان

طرح های پژوهشی: 2 مورد

پایان نامه های راهنمایی شده: 21 مورد

 

دکتر خسرو خلیفه دانشیار گروه زیست شناسی، دوره‏ کارشناسی خود را در دانشگاه شهید چمران اهواز طی سال های 77-1373 گذارنده است. تحصیلات دوره های کارشناسی ارشد و دکتری وی در دانشگاه تربیت مدرس، رشته بیوفیزیک طی سال های89-1384 بوده است.

سوابق علمی ایشان به شرح زیر است:

تعداد کتاب ها: 2 جلد

تعداد کل مقالات: 58 عنوان

مقالات مجلات: 35 عنوان

مقالات همایش ها: 26 عنوان

طرح های پژوهشی: 1 مورد

پایان نامه های راهنمایی شده: 25 مورد

 

 


ارسال شده در مورخه: 10-04-1399