خانه :: اساتید :: اخبار
عضو هیأت علمی دانشگاه زنجان در فهرست سرآمدان علمی
دانشگاه زنجان حائز رتبه 27 و دکتر هاشم شهروسوند با رتبه 39 در فهرست سرآمدن سال 1400 قرار گرفته است 

فدراسیون سرآمدان علمی ایران،  تحت حمایت و مدیریت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال 1400 تعداد 100 نفر از محققان کشور را بعنوان سرآمد علمی و همچنین تعداد 15 نفر را به عنوان سرآمد علمی جوان (زیر45 سال) انتخاب کرده است.

دانشگاه زنجان با کسب اعتبار علمی 296 حائز رتبه 27 شده است و دکتر هاشم شهروسوند عضو هیـات علمی دانشگاه زنجان با رتبه  39 در فهرست سرآمدن سال 1400 قرار گرفته است.


ارسال شده در مورخه: 19-03-1400