خانه :: اساتید :: اخبار
بازدید از پکیج های دانشگاه
جلسه رویکرد جهانی نسبت به آب و فاضلاب و تصفیه فاضلاب به روش زیست توده گرانولی در دانشگاه تشکیل شد 

در مورخ 12تیرماه جلسه ای با موضوع رویکرد جهانی نسبت به آب و فاضلاب و تصفیه فاضلاب به روش زیست توده گرانولی در محل سالن جلسات شهید دکتر شهریاری با حضور معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری، مدیر عامل آبفای استان به همراه معاونین، مدیر کل اداره راه و شهرسازی استان به همراه معاونین، ریاست دانشگاه به همراه معاونین و نمایندگان شرکت های مهندسین مشاور منتخب اداره کل راه و شهرسازی تشکیل گردید.

در ابتدا دکتر مقیمی، دبیر شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه زنجان ضمن خوش آمدگویی مقدمه ای در خصوص موضوع آب و فاضلاب و اهمیت روش های نوین تصفیه فاضلاب شرح دادند. این جلسه با سخنرانی و انتقال تجارب ارزشمند دکتر سیروس ابراهیمی، استاد تمام دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز و همکار علمی دانشگاه صنعتی Delft هلند تشکیل گردید. در ادامه دکتر ابراهیمی در خصوص روش های تصفیه فاضلاب و روش های نوین آن و به ویژه روش زیست توده گرانولی به تفصیل به شرح موضوع و ارائه نمونه هایی از هلند، چین و چند نمونه دیگر در ایران پرداختند.

در ادامه دکتر سلطانی، معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری به بیان اهمیت و ضرورت تصفیه فاضلاب و راه طولانی برای تحقق هدف برای استان و روستاها پرداختند و بیان داشتند از حدود 500 روستا با جمعیت بالای 200 نفر تاکنون فقط یک روستا امکان تصفیه فاضلاب محقق شده است. همچنین یادآور شدند در پروژه های اقدام ملی مسکن و شبکه های روستایی باید از این موضوع استقبال شود.

خانم مهندس اسماعیلی، مسئول دفتر فنی شرکت آب و فاضلاب نیز سوالاتی در خصوص جزئیات فرآیند تصفیه پرسیدند که دکتر ابراهیمی به تفصیل و با ذکر نمونه های انجام شده پاسخ دادند.

همچنین مهندس افشاریان از شرکت مهندسین مشاور ارکان رهاب و مهندس ستاری از شرکت مهندسین مشاور پترو البرز ایرانیان و دیگر مدعوین جلسه از جمله مهندس جزء قاسمی، مدیر عامل آبفای استان سوالاتی در این خصوص داشتند که به همراه دکتر ابراهیمی به پرسش و پاسخ پرداختند.

پس از پایان جلسه و صرف ناهار کلیه مدعوین از محل پکیج های تصفیه فاضلاب دانشگاه و به ویژه از چرخه تصفیه فاضلاب به روش زیست توده گرانولی بازدید نمودند.


ارسال شده در مورخه: 15-04-1400