خانه :: اساتید :: اخبار
وبینار نگاه کاربردی به فناوری­های مبتنی بر اطلاعات مکانی
گروه مهندسی نقشه برداری با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان برگزار می کند 

نگاه کاربردی به فناوریهای مبتنی بر اطلاعات مکانی

سخنران: علی آیین

مدیر فنی و طراحی در شرکت HERE Technologies، محقق در دانشگاه ملبورن

 

امروزه با افزوده شدن سنسورهای متعدد به گوشیهای تلفن همراه، خودروها و ساختمانها، بهبود زیرساخت-هایی نظیر اینترنت پرسرعت 5G و فضاهای ذخیرهسازی ابری و همینطور توسعه ابزارهایی همچون لایدار، پهپاد و اینترنت اشیاء (IoT)، امکان جمعآوری و تولید اطلاعات پویا با حجم زیاد و کیفیت بالا فراهم شده است. این سنسورها مدلی نوین از رقومیسازی دنیای واقعی را معرفی میکنند.

نمایش، تحلیل و مدلسازی دادههای حجیم، امکان توسعۀ کاربریهای متنوعی را در زمینههای مختلف (حمل و نقل، ترافیک، خودروهای خودران، مدیریت بحران، محیط زیست، و برنامه ریزی شهری و ...) فراهم میآورد. فناوریهای مبتنی بر اطلاعات مکانی نقش بسیار مهم و اساسی را در همه این زمینهها بازی میکنند.

مشکل بزرگ در بهرهمندی عموم جامعه از مزایای این اطلاعات کاربردی، عدم اشتراکگذاری دادههای جمعآوری-شده توسط سنجندهها و ذخیرهسازی محلی آنها در پایگاه دادۀ سازمانها و شرکتهای خصوصی است. فناوریهای مبتنی بر اطلاعات مکانی امکان یکپارچه سازی، پردازش و دسترسی به دادهها را با درنظر

گرفتن امنیت داده و حقوق مالکیت آن فراهم مینماید. در این وبینار تلاش میشود تا به تجربههای روزآمد جهانی به نحوه بسترسازی فناوریهای مبتنی بر اطلاعات مکانی جهت ایجاد سهولت دسترسی و اشتراکگذاری آسان و ایمن دادهها برای کاربران از تخصصهای متنوع و شاغل در صنعتهای مختلف پرداخته شود.

مخاطبین:

- اعضاء هیات علمی و دانشجویان و متخصصانی که با اطلاعات مکانی سروکار دارند؛ به طور خاص مهندسان نقشه بردار، برنامهریزان شهری، مدیران اجرایی شهرداریها، کارشناسان کاداستر و ...

- طراحان خودرو و به طور خاص طراحان یا کاربران سنسورهای هدایت و ناوبری خودرو

-توسعهدهندگان محصولات بر مبنای تکنولوژی اینترنت اشیاء

- تحلیلگران کلانداده (big data)

- توسعهدهندگان محصولات در بستر اینترنت پرسرعت 5G

- کارشناسان مدیریت بحران

- کارشناسان کنترل ترافیک


 


ارسال شده در مورخه: 27-04-1400