خانه :: اساتید :: اخبار

آخرین مطالب با موضوع: مناقصات/مزایدات

جهت مشاهده آرشیو ماهانه مطالب با موضوع کلیک کنید
Displaying 1-15 of 1 result.
عنوانمشاهده
واگذاری مجموعه سوارکاری از طریق مزایده
متقاضیان موارد را از تاریخ 20 مهر لغایت 26 مهرماه 1400 به مدیریت حقوقی و قرارداهای دانشگاه زنجان ارسال نمایند
442
مناقصه امور سرپرستی و تنظیف خوابگاه‌های دانشجویی
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از روز یکشنبه تاریخ 7 شهریور تا روز چهارشنبه تاریخ 10 شهریور1400
373
مناقصه پروژه توسعه شبکه گاز رسانی دانشگاه زنجان
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از روز یکشنبه تاریخ 7 شهریور تا روز چهارشنبه 10 شهریور1400
323
مناقصه پروژه توسعه شبکه گاز رسانی دانشگاه
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از روز چهار شنبه تاریخ 13 مرداد تا روز یکشنبه تاریخ 17 مرداد 1400
544
مناقصه امور سرپرستی و تنظیف خوابگاه‌های دانشجویی
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ستاد: از روز سه شنبه تاریخ 5 مرداد 1400
638
مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشجویی
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ستاد: از روز سه شنبه تاریخ 5 مرداد1400
601
نوبت دوم مناقصه خدمات خودرویی دانشگاه
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه: از دوشنبه 7 تیرماه تا چهارشنبه 9 تیرماه 1400
456
نوبت دوم مناقصه امور خدماتی، پشتیبانی و نگهبانی
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه: از دو شنبه تاریخ 7 تیرماه تا چهارشنبه تاریخ 9 تیرماه1400
376
نوبت دوم مناقصه پروژه اصلاح تاسیسات مکانیکی دانشکده کشاورزی
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از چهارشنبه 26 خرداد تا شنبه 29 خرداد 1400
452
مناقصه خدمات خودرویی دانشگاه زنجان
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت: تا روز چهارشنبه 2 تیر1400
544
مناقصه امور خدماتی، پشتیبانی و نگهبانی
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت: تا روز چهارشنبه 2 تیر 1400
385
مناقصه پروژه اصلاح تاسیسات مکانیکی دانشکده کشاورزی قدیم
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از روز دوشنبه تاریخ 3 خرداد تا روز پنج شنبه تاریخ 6 خرداد 1400
394
مرحله دوم مناقصه تجهیزات آزمایشگاه
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از سه شنبه 26 اسفند99 تا شنبه 7 فروردین 1400
681
مرحله دوم مناقصه یک دستگاه سرور دسکتاپ مجازی
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از سه شنبه 26 اسفند99 تا شنبه 7 فروردین 1400
598
مناقصه یک دستگاه سرور دسکتاپ مجازی
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از چهار شنبه 29بهمن تا شنبه 2 اسفند99
751

جهت مشاهده آرشیو ماهانه مطالب با موضوع کلیک کنید

© 2002-2021, دانشگاه زنجان
master[at]znu.ac.ir