خانه :: اساتید :: اخبار
برگزاری نشست هیأت رییسه در دانشکده فنی و مهندسی
نشست اعضای هیأت رییسه دانشگاه با اساتید و کارکنان دانشکده فنی و مهندسی برگزار گردید (22-8-1397) ادامه خبر
برگزاری جلسه آپفن استان زنجان در دانشگاه
جلسه کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان زنجان در دانشگاه برگزار شد (20-8-1397) ادامه خبر
روز درهای باز دانشگاه ها و مراکز علمی، پژوهشی
درهای همه دانشگاه ها و مراکز پژوهشی به روی عموم مردم به ویژه دانش آموزان گشوده می شود (19-8-1397) ادامه خبر

© 2002-2018, دانشگاه زنجان
master[at]znu.ac.ir