خانه :: اساتید :: اخبار
آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول)
آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول) نگهداری، کاشت، توسعه، مرمت و بهسازی فضای سبزدانشگاه زنجان برای سال 97-96 (26-9-1396) ادامه خبر
ارتقای علمی 6 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه
طی جلسه هیأت ممیزه ارتقای تعدادی از اعضای هیأت علمی دانشگاه مورد تایید قرار گرفت (22-9-1396) ادامه خبر
انتصابات صورت گرفته
طی احکامی از سوی ریاست دانشگاه  (22-9-1396) ادامه خبر

© 2002-2017, دانشگاه زنجان
master[at]znu.ac.ir