خانه :: اساتید :: اخبار
پرداخت وام ویژه کارکنان و اعضای هیئت علمی
اداره رفاه حسب تفاهمنامه منعقده دانشگاه با بانک ملی، آماده معرفی همکاران برای اخذ تسهیلات با نرخ 12 درصد است. (22-9-1396) ادامه خبر

آرشیو ماهانه اخبار

  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

آدرس تماس

محمود جعفری

رئیس اداره رفاه

تلفن: 02433052457

فاکس: 02433052754

ایمیل: jafari.mahmoud@znu.ac.ir

jafari.mahmoud@yahoo.com 

زهرا نظری

متصدی خدمات رفاهی

تلفن: 02433052441