خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 22-3-1400
تماس با امور رفاهی

-

علی اکبر خدایی

سرپرست اداره رفاه و بازنشستگی

 

تلفن: 02433054466

داود مهدوی

کارشناس امور رفاهی

 تلفکس:  02433052754

 

زهرا نظری

کارشناس خدمات رفاهی

تلفن: 02433052441
فاکس: 02433052754

 

رضا خدائی

کارشناس امور بازنشستگان

تلفن :02433052314

بازدید امروز: 12