خانه :: اساتید :: اخبار
گزارش کمکهای اهدایی اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه به سیل زدگان
همکاران دانشگاه با خرید لوازم سرمایشی مجموعاً 610500000 ريال به هموطنان سیل زده کمک کردند. (18-3-1398) ادامه خبر

آرشیو ماهانه اخبار

آدرس تماس

محمود جعفری

رئیس اداره رفاه

تلفن: 02433052457

فاکس: 02433052754

ایمیل: jafari.mahmoud@znu.ac.ir

jafari.mahmoud@yahoo.com 

زهرا نظری

متصدی خدمات رفاهی

تلفن: 02433052441