خانه :: اساتید :: اخبار
همزمان با تغییر ساعات رسمی کشور
تغییر برنامه ساعات ناهار و نماز در دانشگاه (1-7-1397) ادامه خبر
پرداخت وام به کارکنان شرکتی
کارکنان شرکتی که حساب حقوقی آنها به بانک ملی منتقل گردیده می توانند درخواست خود را به اداره رفاه تحویل نمایند. (10-6-1397) ادامه خبر
یارانه سفر کارکنان در سال 1397
هیئت رئیسه محترم دانشگاه حسب پیشنهاد اداره رفاه، با پرداخت یارانه سفر سال 1397 تاسقف 2500000 ريال موافقت نمود. (24-4-1397) ادامه خبر
کلاس تابستانی ویژه فرزندان خردسال همکاران
حسب درخواست تعدادی از همکاران، اداره رفاه با همکاری مهد دانشگاه برگزار می کنند. (7-4-1397) ادامه خبر

آرشیو ماهانه اخبار

آدرس تماس

محمود جعفری

رئیس اداره رفاه

تلفن: 02433052457

فاکس: 02433052754

ایمیل: jafari.mahmoud@znu.ac.ir

jafari.mahmoud@yahoo.com 

زهرا نظری

متصدی خدمات رفاهی

تلفن: 02433052441