خانه :: اساتید :: اخبار
تودیع شایسته همکار محترم جناب آقای دینیان
در جلسه ای که به همت مدیریت و همکاران حوزه اداری برگزار گردید، از زحمات آقای دینیان تقدیر و تشکر به عمل آمد.
آقای فرهاد دینیان متولد 25/6/1343 در تاریخ 25/10/1367 به عنوان تکنسین برق در دانشگاه استخدام شدند ولی پس از پانزده ماه، بعنوان کارگزین مسئول اموررفاهی به کارگزینی دانشگاه منتقل و از آن پس دوران خدمت خود را در این واحد گذراندند.

وی در سالهای 1380 لغایت 1385 و مجدداً از سال 1388 تا زمان بازنشستگی مسئولیت اداره کارگزینی را عهده دار بودند و در تاریخ 25/10/1395 پس از 28 سال همکاری با دانشگاه (با احتساب دوران خدمت سربازی) بازنشسته شدند.

گفتنی است ایشان در سالهای 1371، 1381 و 1391 بواسطه خدمات شایسته خود لوح تقدیر دریافت کرده اند.

***********

در جلسه ای که به همت مدیریت و همکاران حوزه اداری و پشتیبانی و باحضور معاون محترم اداری و مالی در سالن اندیشه برگزار گردید از زحمات آقای دینیان تقدیر و تشکر به عمل آمد.

در این جلسه مدیر محترم اداری و پشتیبانی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات صادقانه آقای دینیان، گفتند که شخصاً مدتی بعنوان همکار زیر مجموعه و مدتی هم بعنوان همکار مسئول با ایشان همکار بوده ام ولی رفتار توأم با متانت ایشان هیچگاه تغییری نداشت. خانم امامی ابراز امیدواری کردند که مجموعه در ادامه نیز بتواند از تجربیات ایشان استفاده نماید.

معاون محترم اداری و مالی نیز در ادامه افزودند با اینکه آقای دینیان به تبع مسئولیت خود، بعضاً امکان تعبیر و تفسیر و سمت و سو دادن در مصوبات را داشتند، ولی هیچگاه از اختیارات خود سوء استفاده نکردند و همواره مصالح سازمانی را برمنافع شخصی یا گروهی مقدم می دادند.  آقای دکتر ملکی وی را فردی توانمند و متخصص معرفی کردند که نظراتشان به مثابه انجام کار کارشناسی مکفی و بادر نظر گرفتن همه جوانب امور بوده و از این جهت بازوی مدیریت بوده اند.

همچنین همکاران حاضر در جلسه نیز باذکر خاطراتی از دوران همکاری و تقدیر و تشکر از زحمات آقای دینیان، برایشان آرزی موفقیت و صحت و سلامتی نمودند.

در این جلسه آقای دکتر ملکی، از انتصاب آقای حمید خطیبی بعنوان رئیس جدید اداره کارگزینی خبر دادند و همکاران حاضر نیز ضمن تبریک  برای ایشان آرزوی موفقیت نمودند.

 

 


ارسال شده در مورخه: 2-11-1395