خانه :: اساتید :: اخبار
بيمه تكميلي كاركنان و اعضاي هيئت علمي دانشگاه
همكاران محترم ميتوانند با مراجعه به پرتال رفاهي نسبت به عضویت، انصراف و حذف و اضافه در اسامی خود اقدام نمايند.اطلاعیه

باطلاع کلیه همکاران محترم (رسمی، پیمانی،قراردادی و بازنشستگان) میرساند

 

قرارداد بیمه تکمیلی از ابتدای مهرماه سالجاری، با بیمه دی منعقد گردیده است.

 

مهلت عضویت، انصراف و حذف و اضافه در اسامی صرفاً تا پایان مهرماه می باشد و تمدید نخواهد شد.

 بیمه نوع الف به عنوان طرح پایه برای بیمه شدگان سال قبل ثبت گردیده و لازم است در صورت تمایل بیمه شده به تغییر نوع بیمه، با مراجعه به پرتال رفاهی نسبت به تغییر نوع بیمه اقدام نماید.

همکارانیکه متقاضی عضویت، تغییر در اسامی و یا انصراف از پوشش بیمه تکمیلی هستند می بایست با وارد کردن کد ملی و سریال شش رقمی شناسنامه در پرتال رفاهی http://refahi-portal.znu.ac.ir ضمن تکمیل و اصلاح اطلاعات خود و خانواده (همسر، فرزند، پدر و مادر و سایر افراد تحت تکفل) نسبت به انجام تغییرات مد نظر در پوشش بیمه تکمیلی خود اقدام نمایند.

مهم: همکارانیکه تمایل به تمدید پوشش بیمه ای خود ندارند، حتماً می بایست با مراجعه به پرتال و انتخاب گزینه "انصراف از پوشش بیمه تکمیلی" مراتب انصراف خود را اعلام نمایند.

سایر موارد:

1.شروع پوشش بیمه ای از ابتدای مهر ماه بوده و حق بیمه کامل درماه مذکور کسر و اسناد خسارت نیز از ابتدای ماه مذکور قابل پرداخت است.

2.پرداخت خسارات از نیمه دوم آبان و پس از ارسال لیست قطعی بیمه شدگان آغاز خواهد شد.

3.همکارانیکه قبلاً دارای پوشش بیمه ای بوده اند، در صورتی که تمایلی به تغییر نوع بیمه (طرح "الف" یا "ب") و یا تغییر در نفرات (حذف و اضافه) نداشته باشند، نیازی به مراجعه به پرتال نخواهند داشت.

4.مهلت تحویل اسناد درمانی مربوط به ماه شهریور و قبل از آن به شرکت بیمه طرف قرارداد قبلی (بیمه رازی) حداکثر تا پایان ماه جاری تمدید گردیده است. بدیهی است پس از انقضای مهلت مذکور امکان تحویل اسناد وجود نخواهد داشت.

اضافه می نماید پس از اتمام مهلت ثبت نام و ارسال لیست نهایی، هیچ گونه امکانی جهت حذف و اضافه در بیمه شدگان تاپایان قرارداد (شهریور97) وجود نخواهد داشت.

مواردی بسیار مهم:

1- یارانه بیمه تکمیلی، مشمول افراد تحت تکفل بوده و به پدر و مادر کارکنان و همچنین همسر و فرزندان کارکنان اناث تعلق نمی گیرد.

2- فرزندان همکاران درصورت اشتغال یا ازدواج تحت تکفل نبوده و این موضوع به هنگام پرداخت خسارت توسط شرکت بیمه کنترل می گردد.

3- تاریخ شروع قرارداد 1/7/96 بوده لذا ضمن پذیرش اسناد هزینه درمان از تاریخ مذکور، حق بیمه ماه مهر نیز بطور کامل کسر می شود.

4- درطول قرارداد امکان اضافه کردن افراد و لغو (حتی درصورت عدم رضایت) وجود ندارد.

5- اداره رفاه مسئولیتی برای پیگیری اسناد اشخاص ندارد.

6- پرداخت هزینه های عینک در سالجاری بصورت دوسال یکبار بوده و با تأیید معتمد بیمه انجام خواهد پذیرفت.

7- شرکت بیمه در ارجاع اسناد دندانپزشکی به پزشک معمتد بیمه مختار خواهد بود.

8- در صورت درخواست پوشش بیمه ای برای اعضای خانواده فرد اصلی اجباراً بیمه خواهد بود.

 

 اطلاعات و توضیحاتی بیشتر در خصوص قرارداد را با وارد شدن به پرتال مشاهده خواهید کرد.

 


ارسال شده در مورخه: 26-7-1396