خانه :: اساتید :: اخبار
واگذاری یک واحد خانه سازمانی ویژه کارکنان
خانه سازمانی دانشگاه واقع در خیابان پروین اعتصامی به فرد واجد شرایط از میان کارکنان واگذار می گردد.اداره رفاه، یک واحد خانه سازمانی دانشگاه واقع در انصاریه - خیابان پروین اعتصامی - مجتمع شهیدبهشتی - بلوک 4 - طبقه همکف - واحد 1 را به فرد فاقد مسکن (به نام خود یا همسر) از میان کارکنان واگذار می نماید.

تعیین فرد واجد شرایط برحسب شاخصهای سابقه کار، سن و تعداد عائله متقاضی خواهد بود.

مدت قرارداد: دوسال از تاریخ تحویل

زمان تحویل: ماه شهریور سال 97

 واحد مذکور 3 خواب و دارای 85 متر مربع مساحت می باشد.

میزان اجاره: 50 درصد قیمت کارشناسی سال 97 (قیمت کارشناسی سال 96، چهارمیلیون ريال تعیین گردیده بود.)

متقاضیان می توانند درخواستهای خود را حداکثر تا دهم تیر ماه با ضمیمه کردن اجاره نامه فعلی و ذکر اطلاعات درخواستی (سن، سابقه کار در دانشگاه و تعداد عائله) به اداره رفاه تحویل نمایند.

 


ارسال شده در مورخه: 03-04-1397