خانه :: اساتید :: اخبار
یارانه سفر کارکنان در سال 1397
هیئت رئیسه محترم دانشگاه حسب پیشنهاد اداره رفاه، با پرداخت یارانه سفر سال 1397 تاسقف 2500000 ريال موافقت نمود.
باطلاع کلیه همکاران محترم (اعضای هیئت علمی و کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی) می رساند هیئت رئیسه محترم دانشگاه، با پرداخت یارانه سفر سال 1397 به شرح ذیل موافقت نموده است:

پرداخت هزینه مسافرتهای خانوادگی (خارج از استان)، شامل هزینه های اقامت و ایاب و ذهاب و غذا تا سقف 2500000 ريال

توضیح:

  • جهت استفاده از یارانه سفر فاکتور می بایست دارای سربرگ، با ذکر کامل نام و نام خانوادگی مسافر، تاریخ، میزان هزینه و دارای مهر و نشانی و شماره تماس محل ارائه خدمات باشد.
  • مدارک لازم برای سفرهای خارجی و عتبات و عالیات، کپی گذرنامه و ویزا و صورتحساب آژانس مسافرتی خواهد بود.
  • پرداخت هزینه ها در صورتی خواهد بود که برای روزهای کاری از مرخصی استفاده شده باشد.
  • اسناد ناقص و نکته دار در صورت پذیرش در کمیته مربوطه قابل پرداخت خواهد بود.
  • یارانه ها از ماه مرداد در فیشهای حقوق تحت عنوان یارانه رفاهی پرداخت خواهند شد.
  • اسناد از ابتدای سال 97 قابل پذیرش است و ملاک پذیرش برای تاریخ، شروع سفر است.
  • ملاک سفر حضور فرد اصلی (همکار) در سفر و انجام بصورت خانوادگی و خارج از استان خواهد بود.

 

همکاران محترم میتوانند جهت تحویل اسناد هزینه، به اداره رفاه مراجعه نمایند.

 


ارسال شده در مورخه: 24-04-1397