خانه :: اساتید :: اخبار

آمار سایت

بازديد امروز: 22
بازديد ديروز: 73
بازديد کل: 174652
بروزرسانی: 12-11-1399
معرفی

رعايت موازين شرعي ، حقوقي و اخلاقي در تمامي پژوهش هاي اپيدميولوژيك ، باليني و علوم پايه و تحقيقات نظام بهداشتي – درماني
 
مراقبت از انسانها در برابر خطرات احتمالي ناشي از تحقيق
 
حفظ حقوق آزمودني ، پژوهشگر و سازمان مجري پژوهش و حفظ ارزشهاي اسلامي در انتخاب موضوع وروند انجام تحقيق
 
پيشگيري از اجراي طرحهاي تحقيقاتي مغاير با موازين اخلاق اسلامي و اخلاق ملي كه ممكن است توسط محققين (اعم از داخلي و خارجي ) در داخل كشور به اجرا درآيد.
 
ترويج فرهنگ استفاده از مشاورين اخلاقي و حقوقي در برنامه هاي تحقيقاتي  

 

بازدید امروز: 2