خانه :: اساتید :: اخبار

صفحات مرتبط

سایر صفحات

آمار سایت

بازديد امروز: 116
بازديد ديروز: 148
بازديد کل: 74335
بروزرسانی: 4-4-1396
جوایز کسب شده توسط دانشگاه

1- بنا به اعلام فدراسیون سرآمدان علمی ایران مقاله آقای دکتر هاشم شهروس وند دانشیار گروه شیمی و آقایان سعید عباسپور دانشجوی کارشناسی ارشد و بابک پاشایی دانشجوی دکتری شیمی دانشگاه زنجان با عنوان:

A ruthenium tetrazole complex-based high efficiency near infrared light electrochemical cell

که در مجله Chemical Communications  منتشر شده است مشمول دریافت تشویقی مجلات برتر گروه ج فدراسیون سرآمدان شده و  مبلغ 100 میلیون ریال تشویقی به آن تعلق گرفت.

 

2- مقاله آقای دکتر شهروس وند و اقای پاشایی با عنوان:

Influence of Ancillary Ligand in dye-sensitized Solar Cells

در مجله Chemical Reviews  از مجلات گروه ب فدراسیون سرآمدان به چاپ رسیده که از حمایت 200 ملیون ریالی برخوردار شده است و آقای بابک پاشایی نیز از حمایت فرصت مطالعاتی فدراسیون سرآمدان استفاده کرده اند.

 

3- بنا به اعلام دبیر فدراسیون سرآمدان علمی ایران آقای دکتر میر وحید حسینی استادیار گروه فیزیک دانشگاه زنجان با قرار گرفتن در گروه الف فهرست دومین دوره سرآمدان علمی ایران، مشمول دریافت 500 میلیون ریال گرنت پژوهشی و 200 میلیون ریال گرنت آزمایشگاهی شده‌اند.

 

4- بنا به اعلام دبیر فدراسیون سرآمدان علمی ایران آقای دکتر حسین صفری دانشیار گروه فیزیک دانشگاه زنجان با قرار گرفتن در گروه ب فهرست دومین دوره سرآمدان علمی ایران مشمول دریافت 350 میلیون ریال گرنت پژوهشی و 150 میلیون ریال گرنت آزمایشگاهی شده‌اند.

 

5- بنا به اعلام دبیر فدراسیون سرآمدان علمی ایران آقای دکتر حسن شایانی جم استادیار گروه شیمی دانشگاه زنجان با قرار گرفتن در گروه ب فهرست دومین دوره سرآمدان علمی ایران مشمول دریافت 350 میلیون ریال گرنت پژوهشی و 150 میلیون ریال گرنت آزمایشگاهی شده‌اند.

 

6- بنا به اعلام دبیر فدراسیون سرآمدان علمی ایران آقای دکتر حسین صفری دانشیار گروه فیزیک دانشگاه زنجان با قرار گرفتن در گروه ب فهرست اولین دوره سرآمدان علمی ایران مشمول دریافت 350 میلیون ریال گرنت پژوهشی و 150 میلیون ریال گرنت آزمایشگاهی شده‌اند. شایان ذکر است که این موفقیت به واسطه انتشار مقاله: Statistical Properties of Solar Coronal Bright Points, مستخرج از رساله دکتری خانم نسیبه علیپور، در شماره 2 جلد 807 مجله The Astrophysical Journal حاصل شده است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازدید امروز: 3