خانه :: اساتید :: اخبار

صفحات مرتبط

سایر صفحات

آمار سایت

بازديد امروز: 6
بازديد ديروز: 82
بازديد کل: 61968
بروزرسانی: 12-2-1396
جوایز کسب شده توسط دانشگاه

1- بنا به اعلام دبیر فدراسیون سرآمدان علمی ایران آقای دکتر میر وحید حسینی استادیار گروه فیزیک دانشگاه زنجان با قرار گرفتن در گروه الف فهرست دومین دوره سرآمدان علمی ایران، مشمول دریافت 500 میلیون ریال گرنت پژوهشی و 200 میلیون ریال گرنت آزمایشگاهی شده‌اند.

 

2- بنا به اعلام دبیر فدراسیون سرآمدان علمی ایران آقای دکتر حسین صفری دانشیار گروه فیزیک دانشگاه زنجان با قرار گرفتن در گروه ب فهرست دومین دوره سرآمدان علمی ایران مشمول دریافت 350 میلیون ریال گرنت پژوهشی و 150 میلیون ریال گرنت آزمایشگاهی شده‌اند.

 

3- بنا به اعلام دبیر فدراسیون سرآمدان علمی ایران آقای دکتر حسن شایانی جم استادیار گروه شیمی دانشگاه زنجان با قرار گرفتن در گروه ب فهرست دومین دوره سرآمدان علمی ایران مشمول دریافت 350 میلیون ریال گرنت پژوهشی و 150 میلیون ریال گرنت آزمایشگاهی شده‌اند.

 

4- بنا به اعلام دبیر فدراسیون سرآمدان علمی ایران آقای دکتر حسین صفری دانشیار گروه فیزیک دانشگاه زنجان با قرار گرفتن در گروه ب فهرست اولین دوره سرآمدان علمی ایران مشمول دریافت 350 میلیون ریال گرنت پژوهشی و 150 میلیون ریال گرنت آزمایشگاهی شده‌اند. شایان ذکر است که این موفقیت به واسطه انتشار مقاله: Statistical Properties of Solar Coronal Bright Points, مستخرج از رساله دکتری خانم نسیبه علیپور، در شماره 2 جلد 807 مجله The Astrophysical Journal حاصل شده است .

 

 

 

 

 

 

 

بازدید امروز: 2