خانه :: اساتید :: اخبار

صفحات مرتبط

سایر صفحات

آمار سایت

بازديد امروز: 3
بازديد ديروز: 54
بازديد کل: 80027
بروزرسانی: 22-8-1396
هفته پژوهش (1396)

هفته پژوهش و فناوري، هفته اي است كه فرصت مناسبي براي توجه و تمركز روي ابعاد مختلف امر پژوهش وفناوري در كشور فراهم مي آورد تا كليه ذي نفعان ضمن اطلاع از روندها و وضعيت موجود در كشور براي آينده، برنامه ريزي و اقدامات بهتر و مهم تري را در دستور كار خود قرار دهند. مراسم و برنامه هاي هفته ملي پژوهش و فناوري، آذرماه سالجاري در سراسر كشور برگزار ميشود. ستاد ملي هفته پژوهش و فناوري در نظر دارد به منظور انسجام بيشتر در برگزاري مراسم استاني و ايجاد بسترهاي لازم جهت تعامل پايدار ميان عرضه كنندگان و به رهبرداران دستاوردهاي پژوهش و فناوري، با همكاري دانشگاهها، مراكز پژوهشي، پاركهاي علم و فناوري استان و مركز مطالعات راهبردي و آموزش وزارت كشور، نسبت به سامان بخشيدن به مراسم مذكور اقدام نمايد.

 

نامه ها و دعوتنامه های ارسالی از ستاد استانی به کمیته ها:

دعوت به جلسه دبیران کمیته جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری استان 15-08-96

دعوت به اولین جلسه کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی 15-08-96

دعوت به اولین جلسه شورای سیاستگذاری ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری 25-07-96

دعوت به دومین جلسه شورای سیاستگذاری ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری  03-08-96

دعوت به اولین جلسه دبیران کمیته ها و جشنواره های ستاد استانی  09-08-96

صورتجلسات کمیته ها و ستاد استانی:

صورتجلسه اولین کمیته دانش آموزی ستاد استانی

صورتجلسه اولین جلسه کمیته برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار

صورتجلسه کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی هفته پژوهش استانی

صورتجلسه اولین نشست شورای سیاستگذاری ستاداستانی

صورتجلسه دومین نشست شورای سیاستگذاری ستاداستانی

صورتجلسه اولین نشست دبیران کمیته ها و جشنوارههای ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری

آیین نامه ها و دستورالعمل ها:

دستورالعمل برگزاری هفته پژوهش و فناوری در استان ها

دستور العمل هجدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران کشور

شيوه­نامه جشنواره تجلیل از فناوران برگزيده کشور

احکام دریافتی از ستاد استانی:

ابلاغ دبیر ستاد

ابلاغ جانشین رئیس ستاد

ابلاغ دبیر جشنواره ایده های برتر

ابلاغ دبیر جشنواره دانش اموزی

ابلاغ دبیر جشنواره برگزیدگان

ابلاغ دبیر جشنواره دانشجویی

ابلاغ دبیر کمیته اجرایی

ابلاغ دبیر کمیته علمی

ابلاغ دبیر کمیته اطلاع رسانی

ابلاغ دبیر کمیته نمایشگاه و فن بازار

ابلاغ دبیر کمیته_اجرایی و مسئول دبیرخانه

 

بازدید امروز: 2