خانه :: اساتید :: اخبار

آمار سایت

بازديد امروز: 15
بازديد ديروز: 56
بازديد کل: 175045
بروزرسانی: 21-6-1400
طرح های پژوهشی برون دانشگاهی

شرکت ها، نهادها و سازمان های خصوصی و دولتی به منظور استفاده از توانمندیهای علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه و ظرفیتهای آزمایشگاهی آن، می توانند با عقد قرارداد پژوهشی اقدام به رفع نیازهای تحقیقاتی خود نمایند. در این نوع از قراردادهای پژوهشی، دانشگاه به عنوان طرف حقوقی قرارداد، اجرای طرح پژوهشی را به یک یا چند نفر از اعضای هیئت علمی توانمند و متخصص در موضوع پژوهشی واگذار کرده و خود وظیفه نظارت بر حسن انجام کار، انجام هماهنگی های لازم بین مجری و کارفرما و همچنین پیگیریهای حقوقی و مالی آن را بر عهده دارد.

وظایف دفتر فناوری و ارتباط با جامعه در اين بخش به شرح ذيل مي باشد:

-  عقد قرارداد طرح‌های پژوهشی برون دانشگاهي

-  دريافت گزارش از مجريان و ارسال به وزارت علوم و دستگاه‌هاي اجرايي

-  كنترل و پيگيري پرداخت هاي مربوط به طرحهاي برون دانشگاهي از وزارت علوم و دستگاه‌هاي اجرايي

-  كنترل و پيگيري موارد مربوط به طرح‌های برون دانشگاهي در زمينه‌هاي گزارش پيشرفت كار، تعهدات مالي دستگاه‌ها، تهيه و تنظيم پروپوزال و ارسال آنها و ...

 - تنظيم جلسات مربوط به كميته فني طرح‌های برون دانشگاهی

- صدور گواهي اتمام طرح‌های برون دانشگاهي و همكاري در تخصیص امتياز پژوهشي مربوطه در سامانه سمپ

- ثبت و پیگیری طرح های پژوهشی در سامانه های ساتع، ستاد، مپفا و ساجد

- پیگیری امور و مباحث مالیاتی طرح های پژوهشی در سامانه تامین اجتماعی

دستورالعمل ها، آیین نامه ها و فرم ها

راهنما و روند اجرای طرحهای پژوهشی برون دانشگاهی

دستورالعمل پایه تشویقی برای فعالیتهای پژوهشی

فرم خام درخواست ارسال پیشنهاده طرح پژوهشي برون دانشگاهی

نمونه قرارداد خام دانشگاه زنجان جهت ارسال به دستگاهها

فایلهای مرتبط:

سياستها و اولويتهاي پژوهش و فنّاوري كشور

قانون اصلاح ماده قانون مالیات های مستقیم مالیات  حق التحقیق

نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی

معرفی سامانه ملی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری (ساتع)

ساتع دستورالعمل نحوه پرداخت بند ح تبصره 9 قانون بودجه

بند (ح) و (ط) تبصره (9) قانون بودجه 97

آیین نامه اجرایی بند ح

دستور العمل اجرایی بند (ح) تبصره (9) بودجه 97

آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره (9) بودجه 97

قانون الحاق

دستورالعمل اجرایی ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

دستورالعمل بودجه استانی سال 96

بازدید امروز: 3