خانه :: اساتید :: اخبار

آمار سایت

بازديد امروز: 53
بازديد ديروز: 69
بازديد کل: 175028
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

برای استفاده از تلفن گویای دانشگاه زنجان شماره 33051 را شماره گیری فرمائید

راهنمای تلفن معاونت پژوهشی    
آدرس پستی: کیلومتر 5 جاده تبریز، دانشگاه زنجان، ساختمان مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری، کد پستی: 38791-45371
نمابر: 32283077    
معاون پژوهشی
داودی - جمال       
2334
مسئول دفتر معاونت
نظری - پرویز       
2334
مدیریت امور پژوهشی            
مدیر امور پژوهشی
عباسی - نصراله       
2594
مجلات و همایش‌های علمی داخلی
اشرفی - صفیه       
2595
مجلات و همایش‌های علمی خارجی
اشتری - بهارک       
2363
کارشناس انتشارات
نصر - صونا       
2641
مسئول دبیرخانه و طرحهای داخلی
موسی زاده بهروز - بتول       
2462
امور فناوری و ارتباط با جامعه             
مدیر امور فناوری و ارتباط با جامعه
محرمی - رسول       
2460
کارشناس امور فناوری و ارتباط با جامعه
عزیزی - قمر       
2824
کارشناس امور فناوری و ارتباط با جامعه
براتی - موسی       
2404
مرکز انفورماتیک دانشگاه            
مدیر انفورماتیک
آذرپیوند - علی       
2650
پشتیبانی ای میل
سیفایی - مریم       
2685
پشتیبانی وب سایت
شکوری نیا - کبری       
2392
پشتیبانی اینترنت
رزاقی - سعید       
2379
پشتیبانی وایرلس
برجی - بهزاد       
2700
کتابخانه مرکزی            
رئیس کتابخانه
احمدی - پرویز       
2323
معاون کتابخانه
نبوی - سیدعلی النقی       
2630
دبیرخانه
سراجی وطن - منیر       
2323
اطلاع رسانی
نبوی - سید علی النقی       
2630
خدمات فنی
موسوی - سیده مهناز       
2361
امانت
عزیزی - جنت       
2279
امانت
باباخانی - غریبعلی       
2279
امانت
صحیحی - سعید        
2279
تسویه حساب پایان نامه
شعبانی - سهیلا       
2391
پایان نامه ها
محمداقدم - علی       
2227
اداره تجهیزات آزمایشگاهی            
رئیس اداره تجهیزات آزمایشگاهی
رسولی فرد - محمدحسین       
2846
کارشناس اداره تجهیزات آزمایشگاهی
نعمتی - فریدون       
2207
موزه تاریخ طبیعی            
کارشناس موزه
سلطانی - فاطمه       
4243
دبیرخانه موزه
سلطانی - فاطمه       
4245