خانه :: اساتید :: اخبار

آمار سایت

بازديد امروز: 53
بازديد ديروز: 54
بازديد کل: 162939
بروزرسانی: 7-2-1394
طرح‌های پژوهشی سفارشی

خانم قمر عزیزی

پست الکترونیک:  project_EX@znu.ac.ir

تلفن:  33052824-024

فکس:  32283077-024


 

طرح‌هاي تحقيقاتي خارجی

اعتبار مالي اجراي آن خارج از رديف‌هاي بودجة دانشگاه بوده و از محل اعتبارات دستگاه‌هاي و سازمان‌هاي اجرايي و پژوهشي دولتي و خصوصي خارج از دانشگاه تامين مي‌گردد و هدف عمده آن تامين نيازهاي پژوهشي دستگاه‌ها و سازمان‌هاي اجرايي دولتي و خصوصي و ايجاد زمينه همكاري و ارتباط پژوهش دانشگاه زنجان و مراكز خارج از دانشگاه در قالب طرح‌های تحقيقاتي استاني، طرح‌هاي تحقيقاتي بين‌دانشگاهي، طرح‌های تحقيقاتي سفارشي و طرح‌های تحقيقاتي ماده 102 و ... مي‌باشد.
امور مربوط به اين بخش به شرح ذيل مي باشد:
• تشكيل پرونده براي طرحهاي 40/60، سفارشي، استاني.
• عقد قرارداد (پيگيري فرمت قرارداد سازمانها كه مغاير با مقررات دانشگاه نباشد)
• كنترل و پيگيري پرداخت هاي مربوط به طرحهاي برون دانشگاهي از وزارت علوم و دستگاه‌هاي اجرايي.
• دريافت گزارش از مجريان و ارسال به وزارت علوم و دستگاه‌هاي اجرايي.
• رابط بين دانشگاه و دبيرخانه طرحهاي 40/60 و دستگاه‌هاي اجرايي در ارتباط با طرحهاي برون دانشگاهي.
• كنترل و پيگيري هر گونه مواردي مربوط به طرح‌های برون دانشگاهي در زمينه‌هاي گزارش پيشرفت كار، تعهدات مالي دستگاه‌ها، تهيه و تنظيم پروپوزال و ارسال آنها و ...
• تنظيم جلسات مربوط به كميته فني طرح‌های برون دانشگاهي.
• تنظيم ليست هاي مربوط به طرح‌های برون دانشگاهي.
• صدور گواهي اتمام طرح‌ها برون دانشگاهي.
• پيگيري اولويت پژوهشي كه منجربه عقد قرارداد شود.
• همكاري در امتياز بندي مربوط به اعتبار ويژه پژوهشي.
• پاسخگويي به مجريان طرح‌ها كه براي اولين بار طرح مي‌گيرند و ديگر مجريان در موارد مواجه به مشكلات در رابطه با اجراي طرح‌های برون دانشگاهي.

•تایید اطلاعات دانشجویان در سامانه جایابی کارآموزان و پیگیری امور مربوط به آن.

•انجام مراحل مربوط به عقد تفاهم‌ نامه‌ها.

 

بازدید امروز: 4