خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 19-2-1395
فراخوان مجله زیست فناوری گیاهان دارویی

فراخوان دریافت مقاله برای مجله علمی – پژوهشی زیست فناوری گیاهان دارویی
  مجله زیست فناوری گیاهان داروئی
Journal of Medicinal Plants Biotechnology
(JMPB)
 
مدیر مسئول : دکتر محمدطاهر هرکی نژاد
سر دبیر: دکتر قربانعلی نعمت زاده
مدیر داخلی: مهندس علی عمارلو

اهداف:

پژوهشکده فناوری های نوین زیستی دانشگاه زنجان با همکاری انجمن گیاهان دارویی ایران در جهت پیشبرد موضوعات علمی مرتبط با مهندسی ژنتیک و اصلاح گیاهان دارویی، شناسایی، تکثیر، تولید و فراوری گیاهان دارویی با تکیه بر فناوری های نوین زیستی، مجله زیست فناوری گیاهان دارویی را منتشر می کند. این مجله حسب هماهنگی های انجام شده با انجمن علمی گیاهان دارویی کشور در چهارچوب امتیازات علمی مربوطه دارای درجه علمی – پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد. جهت آشنایی با فرمت و نحوه تهیه مقاله و ارسال آن به سایت دانشگاه زنجان مراجعه فرمائید. آدرس پستی: زنجان- کیلومتر 5 جاده تبریز- بلوار دانشگاه- دانشگاه زنجان- پژوهشکده فناوری های نوین زیستی – دبیرخانه مجله زیست فناوری گیاهان دارویی
پست الکترونیکی: jmpbznu@yahoo.com
شماره تماس: 33054254-024

بازدید امروز: 3