خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 16-2-1396
اطلاعات مجله زیست فناوری گیاهان دارویی

 

عنوان نشریه زيست فناوري گياهان دارويي
اعتبار نشریه علمی - پژوهشی
نام سردبير قربانعلي نعمت زاده
نام مدیر مسئول محمد طاهر هرکی نژاد
نام مدیر داخلی مجله علي عمارلو
تلفن دبیر خانه مجله 02433054254
آدرس دبيرخانه مجله زنجان – بلوار دانشگاه - دانشگاه زنجان- پژوهشكده فناوريهاي نوين زيستي
پست الکترونیکی مجله

   jmpbznu@yahoo.com

با توجه به عضويت نشريه در سامانه سنم

(سامانه نشر مجلات علمي كشور:http://jmpb.znu.ac.ir/ ) لطفا تنها از طريق اين سامانه نسبت به ارسال مقالات به مجله اقدام فرمايند.

بازدید امروز: 2