خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 10-5-1397
اولین کنگره بین المللی و دومین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی ایران

در تداوم رویکرد علمی دانشگاه زنجان و انجمن گیاهان دارویی ایران بر تمرکز ویژه پژوهش‌های کاربردی در حوزه زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچ‌های کوهی ایران و در ادامه رهیافتهای برگرفته از اولین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی ایران، به اهتمام علمی و عملی تمامی نهادها و موسسات علمی و سازمانهای ملی کشور و برخی از کشورهای صاحب نام در این حوزه، اولین کنگره بین‌المللی و دومین کنفرانس ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی ایران در تاریخ 5 و 6 شهریور ماه 1397 در دانشگاه زنجان برگزار خواهد شد.

پایان اردیبهشت ماه

مهلت ارسال خلاصه مقالات به اولین کنگره بین المللی و دومین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی - 5 و 6 شهریور ماه سال  97

علاقمندان جهت ارسال مقاله و اخذ سایر اطلاعات به آدرس http://conf.isc.gov.ir/ibmpm97 مراجعه فرمائید. 

 

پوستر کنگره FA

 

پوستر کنگره  EN

 

 

اطلاعیه

مهلت ارسال خلاصه مقالات به اولین اولین کنگره بین المللی و دومین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی ایران تا پایان  تیرماه 97 تمدید گردید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس    http://conf.isc.gov.ir/ibmpm97 مراجعه فرمائید.

 

مقالات ارسال شده به اولین کنگره بین المللی و دومین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی در 5-6 شهریور ماه 97 که به صورت سخنرانی و پوستر بوده داوری و نتایج آن در آدرس  http://conf.isc.gov.ir/ibmpm97 قابل دسترسی می باشد.

                                                                             

                                                                                                دبیرخانه کنگره

بازدید امروز: 2