خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 20-10-1396
کارگروه گیاهان داروئی

گروه گیاهان داروئی و قارچ های کوهی

  • بخش گیاهان داروئی

                         فعالیت ها

  1. احداث فاز اول کلکسیون زنده ی کشوری توده های گزنه

2- احداث فاز اول کلکسیون زنده ی گیاهان داروئی استان زنجان

3- اخذ مجوز انشار مجله ی علمی پژوهشی زیست فناوری گیاهان داروئی با مشارکت انجمن علمی گیاهان داروئی کشور

 

  • بخش قارچ های کوهی

 

فعالیت ها

                           الف ) دنبلان های کوهی : تحقیقات متمرکز روی بیولوژی قارچ های دنبلان ها  

                            ب ) قارچ های خوراکی : انجام بررسی های علمی روی سایرقارچ های خوراکی

    

 

بازدید امروز: 2