خانه :: اساتید :: اخبار
پژوهشکده فن آوری های نوبن زیستی برگزار می نماید.
پژوهشکده فن آوری های نوبن زیستی اقدام به برگزاری دوره آموزشی بیوانفورماتیک کاربردی ، مدلسازی کلونیک می نماید. 

  پژوهشکده فناوری های نوین زیستی اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی بیوانفورماتیک کاربردی، مدلسازی کلونیک و طراحی پرایمر در روز دوشنبه یکم آبانماه سالجاری در محل پژوهشکده فناوری های نوین زیستی می نماید.

هزینه ثبت نام 1.000.000 ریال بوده و دانشجویان از تخفیف 50% برخوردار خواهند بود.

 

 

   پوستر کارگاه

  فرم ثبت نام


ارسال شده در مورخه: 25-7-1396