خانه :: اساتید :: اخبار
گزارش از واریته Tuber aestivum var. uncinatum
اولین گزارش از واریته Tuber aestivum var. uncinatum ( از خانواده قارچهای دنبلان جنگلیاولین گزارش از واریته  Tuber aestivum var. uncinatum

( از خانواده قارچهای دنبلان جنگلی )  از  ایران – پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی دانشگاه زنجان

( قارچ‌های دنبلان جنگلیTuber spp) از لذیذترین، نادرترین و گران‌ترین قارچ‌های خوراکی دنیا می باشند و تا کیلویی 500 دلار ارزش اقتصادی دارند. به دلیل پیچیدگی چرخه زندگی (میکوریزا) و نیازهای رشد، تولید انبوه این قارچ تنها به پرورش در عرصه های رویشگاهی محدود است. در ادامه پژوهش‌های قبلی روی دنبلان‌های کوهی ایران(Terfezia spp.)، نمونه‌هایی از قارچ‌های بسیار ارزشمند دنبلان جنگلی از مناطقی از استان گلستان در ذیل پیمایش کشوری رویشگاه‌های دنبلان مشاهده گردید که بخشی از مطالعات  مربوطه در ایران و بخش تکمیلی آن در اسپانیا انجام گرفت. براساس ویژگی‌های ماکروسکوپی، میکروسکوپی و مولکولی، این واریته از قارچ با نام Tuber aestivum var. uncinatum شناسایی و برای نخستین بار از ایران گزارش گردید. این گزارش در شمارگان جدید  مجله Botanical Journal of Iran (ISI & ISC) به آدرس http://rostaniha.areo.ir/  منتشر گردیده است.

  


ارسال شده در مورخه: 27-01-1397