خانه :: اساتید :: اخبار
ثبت نام و ارسال مقالات و پرداختهای الکترونیکی
ثبت نام و ارسال مقالات و پرداختهای الکترونیکی دومین کنگره بین المللی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی 

      ثبت نام و ارسال مقالات و پرداختهای الکترونیکی دومین کنگره بین المللی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی

به آدرس http://ic-bmpm2019.ir  فعال و راه اندازی گردید.
 


ارسال شده در مورخه: 21-02-1398