خانه :: اساتید :: اخبار
طرح پژوهشی باروری میکوریزایی قارچهای ترافل
اجرای طرح پژوهشی باروری میکوریزایی قارچهای ترافل توسط پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی دانشگاه    در ادامه پژوهشهای مرتبط با قارچهای دنبلان که جزء گرانترین، لذیذ ترین و نادرترین قارچهای دنیا میباشند طرح پژوهشی باروری میکوریزایی قارچهای ترافل توسط پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی دانشگاه در قطعه زمین منتخب و مستعد با انجام اولین مرحله از باروری میکوریزایی در تاریخ اول دیماه 1399 آغاز گردید. با توجه به برداشت های بی رویه و تخریبی مراتع و جنگلهای رویشگاهی این قارچ ها در سنوات اخیر و نیز توسعه محدوده شهرها و تهدید رویشگاههای اصلی این قارچ ها در نواحی خاص اکولوژیکی خود، نتایج این تحقیق در امکان سنجی تولید کنترل شده و نیز توسعه رویشگاههای جدید قارچ ترافل که ارزش غذایی، دارویی و تجاری منحصر بفردی دارند بسیار حایز اهمیت خواهد بود.

                                                                                      پژوهشکده فناوری های نوین زیستی


 


ارسال شده در مورخه: 03-10-1399