خانه :: اساتید :: اخبار
تسلیت درگذشت همکار عزیز شادروان دکتر یوسف قدیمی
.صد جلوه شیدائی در "موزه" تماشایی است

در باغ قدیم عشق هر چند " قدیمی" نیست

     در گذشت مرحوم مغفور دکتر یوسف قدیمی، عضو هیات علمی بازنشسته دانشگاه زنجان و موسس موزه دانشگاه که یادگاری از تعلق خاطر آن انسان خستگی ناپذیر و نیک اندیش به پویایی و پیشرفت کشور است را به خانواده داغدارش و جامعه دانشگاهی کشور سوگمندانه تسلیت عرض می نمائیم.

                                               از طرف همکاران پژوهشکده فناوری های نوین زیستی دانشگاه زنجان


ارسال شده در مورخه: 26-06-1400