خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

آمار سايت

    بازديد امروز: 178
    بازديد ديروز: 250
    بازديد کل: 259263
بروزرسانی: 14-5-1394
مشخصات کل دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک

 


مقدمه:
جهت گسترش و نضج هر چه بیشتر پژوهش در دانشگاههای کشور و نهایتا بالا بردن سطح علمی در رشته فیزیک و نظر به ضرورت دایر بودن دوره های کارشناسی ارشد،کمیته تخصصی فیزیک گروه علوم پایه ابتدا زیر نظرستاد انقلاب فرهنگی و سپس زیر نظر شورایعالی برنامه ریزی،تدوین برنامه های آموزشی رشته فیزیک و از جمله دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته را بعهده گرفت و مشخصات کلی این دوره را به شرح ذیل تدوین نموده که به تصویب شورایعالی برنامه ریزی رسیده است.

تعریف و هدف:

دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک دوره بالاتر از مقطع کارشناسی فیزیک است که فارغ التحصیلان آن علاوه بر کسب آمادگی لازم جهت انجام تحقیقات در یکی از زمینه های تخصصی فیزیک،می توانند جهت همکاری در امر تدریس به خدمت دانشگاهها و موسسات عالی درآیند.
لزوم ارائه فعالیتهای پژوهشی در مراکز علمی و صنعتی مختلف کشور که با توجه به سیاستهای علمی وآکادمیک جمهوری اسلامی ایران بخصوص در علوم پایه که روز به روز در حال گسترش است تسریع در تربیت
نیروهای متخصص در زمینه های مختلف فیزیک را ایجاب می کند.

طول دوره و شکل نظام:

طول دوره کارشناسی ارشد فیزیک،حداقل و حداکثر مجاز تعداد واحدهای در هر ترم و سایر مقررات این برنامه مطابق آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد مصوب شورایعالی برنامه ریزی می باشد.تعداد کل واحدهای دوره کارشناسی ارشد فیزیک ناپیوسته 33 واحد می باشد.

واحدهای درسی:

تعداد واحدهای لازم برای گذرانیدن دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک به شرح ذیل تعیین می گردد:
الف:دروس الزامی مشترک 15واحد از جدول شماره1
ب:دروس تخصصی و اختیاری 9واحد به صورت زیر:
6 واحد تخصصی از یکی از جدولهای زمینه تخصصی مربوط به پایان نامه و 3 واحد اختیاری از میان دروس جدولهای 2 الی 8 در مدرک دانشجویان عنوان شاخه تخصصی انتخاب شده قید خواهد شد.
ج:تحقیق و تتبع 8 واحد شامل 2 واحد سمینار و 6 واحد پایان نامه.
تبصره 1- دروس جدید پیشنهادی گروههای فیزیک دانشگاههای مختلف باید جهت بررسی و تصویب به کمیته فیزیک شورایعالی برنامه ریزی منعکس گردد ولی ارائه مطالب جدید تحت عنوان درس موضوعات ویژه در هر زمینه نیازی به اخذ تایید شورایعالی برنامه ریزی ندارد.
تبصره 2- علاوه بر دروس اختیاری ذکر شده در جداول دروس اختیاری و دروس کارشناسی ارشد،دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیک می نوانند با تصویب استاد راهنما از دروس ستاره دار برنامه کارشناسی فیزیک هم به عنوان دروس اختیاری تخصصی و یا اختیاری مشترک انتخاب نمایند مشروط بر آنکه دانشجو این دروس را در دوره کارشناسی نگذرانیده باشد.
تبصره 3- گروههای آموزشی فیزیک مجری دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک می توانند دروس کمبوداحتمالی پذیرفته شدگان این دوره را مطابق آئین نامه آمورشی دوره های کارشناسی ارشد مصوب شورایعالی برنامه ریزی جبران کنند.

 

شرایط داوطلبان ورود به دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک و نحوه گزینش دانشجو

الف:دارا بودن مدرک کارشناسی فیزیک در یکی از شاخه های مختلف کاربردی یا دبیری و یا داشتن مدرک کارشناسی در یکی از رشته های علوم پایه و یا فنی و مهندسی.
ب:موفقیت در امتحانات ورودی این دوره.
ج:امتحانات ورودی این دوره به صورت کتبی و شفاهی خواهد بود و نحوه برگزاری امتحانات وشرایط عمومی آن از طرف وزارت فرهنگ و آموزش عالی ابلاغ می شود.
د:مواد امتحانی عبارتند از:
مکانیک(شامل فیزیک پایه 1،مکانیک تحلیلی1ومکانیک تحلیلی 2)
الکترومغناطیس(شامل فیزیک پایه 2، الکترومغناطیس1و الکترومغناطیس2)
مکانیک کوانتومی(شامل فیزیک مدرن، مکانیک کوانتومی1، مکانیک کوانتومی2)
زبان تخصصی
تبصره-محتوا و سطح دروس فوق،محتوای مندرج در برنامه کارشناسی فیزیک می باشد.

نحوه تطبیق:

گروههای آموزشی دانشگاههای مجری برنامه کارشناسی ارشد فیزیک در مورد کلیه دانشجویانی که پیش از ابلاغ این برنامه پذیرفته شده اند می توانند با رعایت مفاد آئین نامه آموزشی مصوب شورایعالی برنامه ریزی نسبت به تطبیق دروس گذرانده شده اینگونه دانشجویان با برنامه کنونی اقدام نمایند.

6- این برنامه از زمان تصویب برای کلیه دانشجویانی که پذیرفته شده اند لازم الاجرا است.

بازدید امروز: 2