خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

گروههای آموزشی

آمار سايت

    بازديد امروز: 93
    بازديد ديروز: 117
    بازديد کل: 100349
بروزرسانی: 25-5-1394
برنامه 9 ترمي دوره نيمه‌حضوري

برنامه 9 ترمي دوره نيمه‌حضوري قابل ارائه از نيمسال اول 84-83

 

ترم اول

نام درس

پيشنياز

نوع

نظري

عملي

شيمي عمومي (1)

-

پايه

3

-

آز-شيمي عمومي(1)

شيمي‌عمومي (1) يا همزمان

پايه

-

1

فيزيك پايه (1)

همزمان با رياضي 1

پايه

4

-

رياضي عمومي (1)

-

پايه

4

-

فارسي

-

پايه

3

-

جمع واحدها

14

1

ترم سوم

نام درس

پيشنياز

نوع

نظري

عملي

شيمي آلي 1

شيمي عمومي 2

الزامي مشترك

3

-

آز- شيمي آلي 1

شيمي آلي1 يا همزمان

الزامي مشترك

-

1

شيمي تجزيه 1

شيمي عمومي 2

الزامي مشترك

3

-

آز- فيزيك پايه 2

فيزيك پايه 2 يا همزمان

پايه

-

1

تربيت بدني 1

 

عمومي

-

1

معادلات ديفرانسيل

رياضي عمومي 2

 

3

-

متون اسلامي

-

عمومي

2

-

جمع واحدها

11

3

ترم پنجم

نام درس

پيشنياز

نوع

نظري

عملي

شيمي فيزيك 2

شيمي فيزيك 1

الزامي مشترك

3

-

شيمي معدني 1

شيمي عمومي2

الزامي مشترك

3

-

آز- شيمي فيزيك 1

شيمي فيزيك 1 يا همزمان

الزامي مشترك

-

1

آز- شيمي تجزيه 2

آز- شيمي تجزيه1 و شيمي تجزيه 2

الزامي مشترك

-

2

زبان تخصصي شيمي

زبان خارجي

الزامي مشترك

2

-

تربيت بدني 2

تربيت بدني 1

عمومي

-

1

مباني كامپيوتر

سال دوم و بالاتر

الزامي مشترك

2

-

جمع واحدها

10

4

ترم هفتم

نام درس

پيشنياز

نوع

نظري

عملي

آز- شيمي معدني 2

آز معدني1 و معدني 2

الزامي مشترك

-

1

مباني شيمي كوانتومي

فيزيك پايه 2 و معادلات ديفرانسيل

الزامي اختصاصي

3

-

جداسازي و شناسايي

شيمي آلي 2 و آز آلي 2

الزامي مشترك

1

2

جمعيت و تنظيم خانواده

-

عمومي

1

-

كاربرد طيف‌سنجي در شيمي آلي

شيمي آلي 2 و شيمي معدني2

الزامي اختصاصي

2

-

متون علمي شيمي

زبان تخصصي

الزامي مشترك

1

-

گرافيك و نقشه‌خواني

-

عمومي

2

-

معارف اسلامي 1

-

عمومي

2

-

جمع واحدها

11

3

ترم نهم

نام درس

پيشنياز

نوع

نظري

عملي

اصول صنايع

بالاي 80 واحد

الزامي اختصاصي

3

-

اختياري (شيمي هسته‌اي)

 

 

3

-

اختياري (اصول بيوشيمي)

 

 

3

-

اختياري (تئوري گروه)

 

 

3

1

معارف اسلامي 2

-

 

2

-

جمع واحدها

14

-

ترم دوم

نام درس

پيشنياز

نوع

نظري

عملي

شيمي عمومي (2)

شيمي عمومي1

پايه

3

-

آز-شيمي عمومي (2)

آز-شيمي عمومي 1

پايه

-

1

فيزيك پايه (2)

فيزيك پايه 1

پايه

4

-

رياضي عمومي (2)

رياضي عمومي 1

پايه

4

-

آز- فيزيك پايه (1)

فيزيك پايه 1 يا همزمان

پايه

-

1

اخلاق اسلامي

-

عمومي

2

-

جمع واحدها

13

2

ترم چهارم

نام درس

پيشنياز

نوع

نظري

عملي

شيمي فيزيك 1

شيمي عمومي 2-رياضي2-فيزيك 1

الزامي مشترك

3

-

شيمي تجزيه 2

شيمي تجزيه 1

الزامي مشترك

2

-

شيمي آلي 2

شيمي آلي 1

الزامي مشترك

3

-

آز- شيمي آلي 2

آز- شيمي آلي 1 و شيمي آلي 2 يا همزمان

الزامي مشترك

-

1

آز- شيمي تجزيه 1

آز- شيمي عمومي2 و شيمي تجزيه 1

الزامي مشترك

-

1

زبان خارجي

-

عمومي

3

-

تاريخ اسلام

-

عمومي

2

-

كارگاه شيشه گري

-

الزامي اختصاصي

-

1

جمع واحدها

13

3

ترم ششم

نام درس

پيشنياز

نوع

نظري

عملي

شيمي فيزيك آلي

شيمي آلي 2 و شيمي فيزيك2

الزامي  اختصاصي

3

-

شيمي تجزيه دستگاهي

شيمي تجزيه 2

الزامي مشترك

3

-

آز- شيمي معدني1

آز- معدني1 و شيمي عمومي2

الزامي مشترك

-

1

آز- شيمي فيزيك 2

شيمي فيزيك 2 يا همزمان

الزامي مشترك

-

1

شيمي آلي 3

شيمي آلي 2

الزامي مشترك

3

-

شيمي معدني 2

شيمي معدني 1

الزامي مشترك

4

-

 

 

 

 

 

جمع واحدها

13

2

ترم هشتم

نام درس

پيشنياز

نوع

نظري

عملي

شيمي آلي فلزي

شيمي آلي2، شيمي معدني2

الزامي اختصاصي

3

-

طيف‌سنجي مولكولي

مباني شيمي كوانتوم

الزامي مشترك

3

-

درس اختياري (سنتز)

 

 

3

-

درس اختياري (دارويي)

 

 

3

-

انقلاب اسلامي

 

عمومي

2

-

جمع واحدها

14

-

بازدید امروز: 3