خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

گروههای آموزشی

جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود زیست شناسی
دوشنبه 95/8/3 ساعت 12-10 سالن سمینار دانشکده علوم (2-8-1395)  
هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
27 و 28 شهریور 95 - دانشگاه زنجان - گروه زمین شناسی (20-6-1395)  
نهمین کنفرانس آموزش شیمی ایران
6 تا 8 شهریور 1395 – دانشگاه زنجان (26-4-1395)  
نشست های تخصصی به مناسبت هفته زمین پاک
انجمن علمی گروه علوم محیط زیست به همکاری جهاد دانشگاهی دانشگاه زنجان برگزار می کند. (5-2-1395)  
آموزش --> الگوی پایان نامه
 تاریخ بروز رسانی: 14-4-1395  
شيمي --> درباره گروه
 تاریخ بروز رسانی: 4-3-1395  
شيمي --> مدیریت گروه شیمی
 تاریخ بروز رسانی: 28-1-1395  
آمار --> مدیریت گروه
 تاریخ بروز رسانی: 28-1-1395  
فيزيک --> آزمایشگاههاو کارگاهها
 تاریخ بروز رسانی: 21-1-1395  
فيزيک --> اعضای هیات علمی
 تعداد بازدید: 13382  
همکاران
 تعداد بازدید: 3648  
آموزش --> فرم ها
 تعداد بازدید: 3639  
فيزيک --> دانشجويان تحصيلات تکميلي
 تعداد بازدید: 3583  
درباره دانشکده
 تعداد بازدید: 3543