خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

گروههای آموزشی

آمار سايت

    بازديد امروز: 17
    بازديد ديروز: 149
    بازديد کل: 209976
بروزرسانی: 15-7-1396
فرم ها ی آموزش

 

کارشناسی

 

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/word-icon.png

 

فرم کارآموزی 

 

کارشناسی ارشد

 

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/word-icon.png

 

فرم پیشنهاده پژوهشی دانشجویان ارشد دانشکده علوم

 

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/word-icon.png

 

فرم گزارش سه ماهه

دکترا

 

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/word-icon.png

 

فرم گزارش شش ماهه دانشجویان دکترا

 

 

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/word-icon.png

  فرم پیشنهاده پژوهشی دانشجویان دکتری دانشکده علوم
 

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

 

  آیین نامه دکتری
 
دفاع و فارغ التحصیلی
 

 

 
فرم اطلاعیه دفاع
 

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

 

مرحله صحافی و تسویه حساب

      فرم تعهدنامه اصالت اثر
 
 

بازدید امروز: 2