خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

گروههای آموزشی

آمار سايت

    بازديد امروز: 59
    بازديد ديروز: 200
    بازديد کل: 104050
بروزرسانی: 14-5-1394
دانشجويان تحصيلات تکميلي گروه شیمی

اسامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه شیمی

دانشجویان دکتری

آدرس ایمیل

گرایش

شماره دانشجویی

نام و نام خانوادگی

---@znu.ac.ir

شیمی آلی

 

یاور احمدی

---@znu.ac.ir

شیمی آلی

 

آرام رضایی

---@znu.ac.ir

شیمی آلی

 

زينلي نصرآبادي فاطمه

---@znu.ac.ir

شیمی آلی

 

مریم نعمتی

---@znu.ac.ir

شیمی آلی

 

وحید عزیزخانی

---@znu.ac.ir

شیمی آلی

 

مرتضی روحانی

---@znu.ac.ir

شیمی آلی

 

علی جعفری

---@znu.ac.ir

شیمی آلی

 

جعفر تاران

---@znu.ac.ir

شیمی آلی

 

رفیه تاراسی

---@znu.ac.ir

شیمی آلی

 

ناهید دیانی

---@znu.ac.ir

شیمی آلی

 

سمیه پیری

---@znu.ac.ir

شیمی فیزیک

 

علي حسيني مرتضي

---@znu.ac.ir

شیمی فیزیک

 

فاضلي سيده سارا

---@znu.ac.ir

شیمی آلی

 

اشتري مونا

---@znu.ac.ir

شیمی آلی

 

بيرامي ورهرام

---@znu.ac.ir

شیمی آلی

 

پاك زادنوجه ده موسي

---@znu.ac.ir

شیمی آلی

 

تقوي فردود سعيد

---@znu.ac.ir

شیمی آلی

 

حاجي فتحعلي حسن

---@znu.ac.ir

شیمی آلی

 

حيدري اعظم

---@znu.ac.ir

شیمی آلی

 

عبادزاده بهروز

---@znu.ac.ir

شیمی آلی

 

مسعودي فريد محمد

---@znu.ac.ir

شیمی معدنی

 

حسين آبادي فراهاني زهرا

---@znu.ac.ir

شیمی معدنی

 

نبي پور حافظه

---@znu.ac.ir

شیمی معدنی

 

هاديان دهكردي ليلا

---@znu.ac.ir

شیمی معدنی

 

بيكس رحمان

---@znu.ac.ir

شیمی معدنی

 

صديقيان سيده سميه

---@znu.ac.ir

شیمی معدنی

 

علوي سهيلا

---@znu.ac.ir

شیمی معدنی

 

مرسلي احمد

---@znu.ac.ir

شیمی تجزیه

 

آقاجانلو فيروزه

---@znu.ac.ir

شیمی تجزیه

 

حامي ديندار مريم

---@znu.ac.ir

شیمی تجزیه

 

سليماني بنوتي فاطمه

---@znu.ac.ir

شیمی تجزیه

 

كوره پزان مفتخر مهديه

 

شیمی تجزیه

 

زماني عباسعلي

---@znu.ac.ir

شیمی تجزیه

 

شيري يكتا زهرا

---@znu.ac.ir

شیمی تجزیه

 

فتحي سيداميرمهدي

---@znu.ac.ir

شیمی تجزیه

 

مختاري بهرام

---@znu.ac.ir

شیمی تجزیه

 

نريماني اميد

---@znu.ac.ir

شیمی تجزیه

 

دولتياري ليلا

---@znu.ac.ir

شیمی تجزیه

 

صحتي نگار

---@znu.ac.ir

شیمی تجزیه

 

سيدين سيدطاهر

---@znu.ac.ir

شیمی تجزیه

 

كازراني نژاد مسعود

---@znu.ac.ir

شیمی تجزیه

 

حجاري نسيم

 

 

   
 

دانشجویان کارشناسی ارشد

آدرس ایمیل

 

شماره دانشجویی

نام و نام خانوادگی

---@znu.ac.ir

شیمی آلی

 

حبیی داویجانی

---@znu.ac.ir

شیمی آلی

 

زهتاب سعید

---@znu.ac.ir

شیمی آلی

 

شایان  کلثوم

---@znu.ac.ir

شیمی فیزیک

 

رحمانی فریدون

---@znu.ac.ir

شیمی تجزیه

 

فتحی حقیقه

---@znu.ac.ir

شیمی آلی

 

ارشادی مهشید

---@znu.ac.ir

شیمی آلی

 

باقری لیلا

---@znu.ac.ir

شیمی آلی

 

بوربوری فریبا

---@znu.ac.ir

شیمی آلی

 

پیلتن نسیم

---@znu.ac.ir

شیمی آلی

 

جوان بانی حمیده

---@znu.ac.ir

شیمی آلی

 

رفیعی مینا

---@znu.ac.ir

شیمی آلی

 

روجبیان منصور

---@znu.ac.ir

شیمی آلی

 

صادق کوهستانی

---@znu.ac.ir

شیمی آلی

 

صادقی ملک مهیاری شقایق

---@znu.ac.ir

شیمی آلی

 

فتاحی نادیا

---@znu.ac.ir

شیمی آلی

 

کرد ارشاد آمنه

---@znu.ac.ir

شیمی آلی

 

گتابی جواد

---@znu.ac.ir

شیمی آلی

 

نجفی فاطمه

---@znu.ac.ir

شیمی آلی

 

نیکوکاری زینب

---@znu.ac.ir

شیمی آلی

 

ایمانی رویا

---@znu.ac.ir

شیمی آلی

 

ولی خانی نازیلا

---@znu.ac.ir

شیمی آلی

 

خسروانی سارا

---@znu.ac.ir

شیمی آلی

 

رضوی سیده فایزه

---@znu.ac.ir

شیمی آلی

 

زیادی جعفر

---@znu.ac.ir

شیمی آلی

 

شیرعلی زاده سعید

---@znu.ac.ir

شیمی آلی

 

عبدیان بهناز

---@znu.ac.ir

شیمی آلی

 

علی زاده علیرضا

---@znu.ac.ir

شیمی آلی

 

مفتاح بوشهری حمید

---@znu.ac.ir

شیمی آلی

 

میر قاسمی سید رسول

---@znu.ac.ir

شیمی معدنی

 

احدی الهه

---@znu.ac.ir

شیمی معدنی

 

پوسانه الهه

---@znu.ac.ir

شیمی معدنی

 

کاوندی قزلجه زهرا

---@znu.ac.ir

شیمی معدنی

 

نجفی لیلا

---@znu.ac.ir

شیمی معدنی

 

پرچگانی فاطمه

---@znu.ac.ir

شیمی معدنی

 

عباسی پریسا

---@znu.ac.ir

شیمی معدنی

 

مجتبی زاده فائزه

---@znu.ac.ir

شیمی فیزیک

 

اصغرزاده سمیه

---@znu.ac.ir

شیمی آلی

 

تابع بردبار هاشم

---@znu.ac.ir

شیمی فیزیک

 

رضایی ارجمند زهرا

---@znu.ac.ir

شیمی فیزیک

 

شیرازی جواد

---@znu.ac.ir

شیمی فیزیک

 

کلاته طاهره

---@znu.ac.ir

شیمی فیزیک

 

کمالی مقدم سعیده

---@znu.ac.ir

شیمی فیزیک

 

نظری پریسا

---@znu.ac.ir

شیمی فیزیک

 

کرمی فرشته

---@znu.ac.ir

شیمی تجزیه

 

انوشا محمد رضا

---@znu.ac.ir

شیمی تجزیه

 

حقی آلماچوان اصغر

---@znu.ac.ir

شیمی تجزیه

 

سلیمی محسن

---@znu.ac.ir

شیمی تجزیه

 

صابری کارسیدانی مهرداد

---@znu.ac.ir

شیمی تجزیه

 

عاملی حسین

---@znu.ac.ir

شیمی تجزیه

 

عبدی امیری علی

---@znu.ac.ir

شیمی تجزیه

 

کمالی نهاد مرضیه

---@znu.ac.ir

شیمی تجزیه

 

محمدپور الهامه

---@znu.ac.ir

شیمی تجزیه

 

محمدقلیها سارا

---@znu.ac.ir

شیمی تجزیه

 

کاظمی معصومه

---@znu.ac.ir

شیمی تجزیه

 

آویزه لیلا

---@znu.ac.ir

شیمی تجزیه

 

صمدی نسرین

---@znu.ac.ir

شیمی تجزیه

 

صدرآرا مینا

---@znu.ac.ir

شیمی تجزیه

 

حاجی لو الهام

---@znu.ac.ir

شیمی تجزیه

 

فتاح پور سعیده

---@znu.ac.ir

شیمی تجزیه

 

مفیدی زهرا

---@znu.ac.ir

شیمی پلیمر

 

احمد زاده

---@znu.ac.ir

شیمی پلیمر

 

احمدی

---@znu.ac.ir

شیمی پلیمر

 

جلیل پور هفت چشمه

---@znu.ac.ir

شیمی پلیمر

 

راهدار

---@znu.ac.ir

شیمی پلیمر

 

رحیمی

---@znu.ac.ir

شیمی پلیمر

 

عطار

---@znu.ac.ir

شیمی پلیمر

 

قاسم نژاد

---@znu.ac.ir

شیمی پلیمر

 

کریمی

---@znu.ac.ir

شیمی پلیمر

 

ولی پور

---@znu.ac.ir

شیمی پلیمر

 

رحمانی

---@znu.ac.ir

شیمی آلی

 

احمدی

---@znu.ac.ir

شیمی آلی

 

اقاجانلو

---@znu.ac.ir

شیمی آلی

 

امامی

---@znu.ac.ir

شیمی آلی

 

ترکمن

---@znu.ac.ir

شیمی آلی

 

چیذری

---@znu.ac.ir

شیمی آلی

 

حسینی

---@znu.ac.ir

شیمی آلی

 

رحمانی دولت آبادی

---@znu.ac.ir

شیمی آلی

 

رضایی

---@znu.ac.ir

شیمی آلی

 

رضایی

---@znu.ac.ir

شیمی آلی

 

شعبانی

---@znu.ac.ir

شیمی آلی

 

محمدیان ارلانی

---@znu.ac.ir

شیمی آلی

 

میر هادی

---@znu.ac.ir

شیمی آلی

 

نوبخت

---@znu.ac.ir

شیمی آلی

 

یوسفی

---@znu.ac.ir

شیمی آلی

 

امینی

---@znu.ac.ir

شیمی آلی

 

باقرزاده آذر

---@znu.ac.ir

شیمی آلی

 

حسن پور

---@znu.ac.ir

شیمی آلی

 

خلیلی

---@znu.ac.ir

شیمی آلی

 

زمانی

---@znu.ac.ir

شیمی آلی

 

کلانتری

---@znu.ac.ir

شیمی آلی

 

لقایی

---@znu.ac.ir

شیمی آلی

 

مایلی قلجچلویی

---@znu.ac.ir

شیمی آلی

 

محمدعلی پوررادی

---@znu.ac.ir

شیمی  معدنی

 

خانمیرزایی

---@znu.ac.ir

شیمی  معدنی

 

رضایی کلج

---@znu.ac.ir

شیمی  معدنی

 

زاهد

---@znu.ac.ir

شیمی  معدنی

 

فیروزی

---@znu.ac.ir

شیمی  معدنی

 

حاجی خان میرزایی

---@znu.ac.ir

شیمی  معدنی

 

حسیی

---@znu.ac.ir

شیمی  معدنی

 

سوسرایی

---@znu.ac.ir

شیمی  معدنی

 

فقیه

---@znu.ac.ir

شیمی فیزیک

 

افشار

---@znu.ac.ir

شیمی فیزیک

 

تقی زاده پیر سرایی

---@znu.ac.ir

شیمی فیزیک

 

خسروی فرد

---@znu.ac.ir

شیمی فیزیک

 

رستمی

---@znu.ac.ir

شیمی فیزیک

 

سردرود اصل علی قلی پور

---@znu.ac.ir

شیمی فیزیک

 

شهنی محمدعلی زاده

---@znu.ac.ir

شیمی فیزیک

 

عبداله پور حلبی

---@znu.ac.ir

شیمی فیزیک

 

کمال کندزی

---@znu.ac.ir

شیمی فیزیک

 

والهی ریکنده

---@znu.ac.ir

شیمی فیزیک

 

برجی

---@znu.ac.ir

شیمی تجزیه

 

اکبرلو

---@znu.ac.ir

شیمی تجزیه

 

بهرامی هیدجی

---@znu.ac.ir

شیمی تجزیه

 

حیدری

---@znu.ac.ir

شیمی تجزیه

 

زند باف

---@znu.ac.ir

شیمی تجزیه

 

شهسواری

---@znu.ac.ir

شیمی تجزیه

 

طاهر خانی

---@znu.ac.ir

شیمی تجزیه

 

کبود وند

---@znu.ac.ir

شیمی تجزیه

 

مافی

---@znu.ac.ir

شیمی تجزیه

 

مومنی

---@znu.ac.ir

شیمی تجزیه

 

نصیری

---@znu.ac.ir

شیمی تجزیه

 

یوسفی

---@znu.ac.ir

شیمی تجزیه

 

خلیل وند صداقه

---@znu.ac.ir

شیمی تجزیه

 

حبیبی

---@znu.ac.ir

شیمی تجزیه

 

پرندی

---@znu.ac.ir

شیمی تجزیه

 

نیازی

---@znu.ac.ir

شیمی تجزیه

 

اجاقی دوگاهه

---@znu.ac.ir

شیمی تجزیه

 

پیروی چشناسر

---@znu.ac.ir

شیمی تجزیه

 

پیله وری

---@znu.ac.ir

شیمی تجزیه

 

رحمانی

---@znu.ac.ir

شیمی تجزیه

 

رحیمی

---@znu.ac.ir

شیمی تجزیه

 

صفری

---@znu.ac.ir

شیمی تجزیه

 

علی باباییان قزوینی

---@znu.ac.ir

شیمی تجزیه

 

مصطفوی

---@znu.ac.ir

شیمی تجزیه

 

واعظی

---@znu.ac.ir

شیمی کاربردی

 

ترکیان دمنه

---@znu.ac.ir

شیمی کاربردی

 

خطیبی

---@znu.ac.ir

شیمی کاربردی

 

مظفری قلعه جوق

---@znu.ac.ir

شیمی کاربردی

 

ولی زاده

---@znu.ac.ir

شیمی کاربردی

 

قلم چی

 

بازدید امروز: 5