خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 17-7-1397
دانشکده علوم انسانی

برنامه کاری مشاوره دانشکده علوم انسانی در سال تحصیلی 98-97

روانشناس یا مشاور

ساعت حضور

روزهای حضور

روح الله یادگاری

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

9:30 الی 13:30

دوشنبه

روح الله یادگاری

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

9:30 الی 13:30

سه شنبه

روح الله یادگاری

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

9:30 الی 13:30

چهارشنبه

 

 

آدرس مرکز مشاوره دانشکده علوم انسانی: ساختمان دانشکده علوم انسانی، دفتر مشاوره

-

بازدید امروز: 2