خانه :: اساتید :: اخبار
هفته دانشگاه عاری از اعتیاد
مرکز مشاوره و بهداشت روان نمایشگاه هفته دانشگاه عاری از اعتیاد در محوطه دانشکده علوم انسانی و فنی مهندسی برگزار می شود

زمان شنبه شنبه تا دوشنبه مورخه 6 لغایت 8 آبان ماه 1396
 

مرکز بهداشت روان و مشاوره دانشگاه زنجان
کانون همیاری سلامت روان دانشگاه    


ارسال شده در مورخه: 6-8-1396