خانه :: اساتید :: اخبار
اطلاعیه اداره خوابگاه در خصوص انصراف اتاق
معاونت دانشجویی  آن دسته از دانشجویان که در نیمسال دوم 97-96 به دلیل فارغ‌التحصیلی، انصرافی، انتقالی و میهمانی به سایر دانشگاه‌ها و یا به هر علل دیگر نیاز به خوابگاه ندارند ‌می‌بایست انصراف خود را به صورت کتبی تا تاریخ 1396/10/30 به سرپرستی خوابگاه‌ها و یا اتاق‌های 11 و 14 ساختمان معاونت دانشجویی (اداره خوابگاه‌ها) اعلام نمایند.
لازم به ذکر است عدم ارائه انصراف کتبی، به منزله اسکان در نیمسال دوم 97-96 تلقی گردیده و تبعات ناشی از آن بر عهده دانشجو خواهد بود.

اداره خوابگاهها


ارسال شده در مورخه: 4-10-1396