خانه :: اساتید :: اخبار
انتخاب اینترنتی خوابگاه
اداره خوابگاههاانتخاب اینترنتی خوابگاه
قابل توجه دانشجویان روزانه کارشناسی ارشد و کارشناسی ساکن در خوابگاه‌های غیر دولتی
 
به اطلاع آندسته از دانشجویان روزانه کارشناسی ارشد 95 و مهر 96 (پسر و دختر )، دانشجویان کارشناسی دختر ورودی‌های 93، 94و 95 و دانشجویان کارشناسی پسر ورودی‌های 93 و 94 که متقاضی استفاده از خوابگاه‌های دولتی برای نیمسال دوم 97-96 بوده و پیش‌ثبت نام نموده‌اند می‌رساند سامانه اتوماسیون جامع خوابگاهی (به آدرس http://dorm.znu.ac.ir)جهت انتخاب اینترنتی خوابگاه از ساعت 9 صبح مورخه  96/10/30 فعال خواهد شد لذا این گروه از دانشجویان می‌توانند ضمن مطالعه فایل راهنمای برنامه مذکور طبق برنامه زمان‌بندی ذیل نسبت به انتخاب اتاق اقدام نمایند
بدیهی است عواقب ناشی از عدم انتخاب اتاق به عهده دانشجو خواهد بود.
 
نام خوابگاه
مقطع و ورودی
زمان
توضیحات
خواهران
ارشد 95و, 96
96/10/30
ویژه دانشجویانی که در ترم جاری (نیمسال اول 97-96) در خوابگاه‌های غیردولتی اسکان دارند. 
کارشناسی 93 و 94 و 95
برادران
ارشد 95 و 96
96/11/1
کارشناسی 93 و 94
96/11/2
 
لازم بذکر است دانشجویانی که در نیمسال اول 97-96 در خوابگاه‌های دولتی اسکان داشتند در صورت وجود ظرفیت خالی می‌توانند با انتخاب گزینه انتقال اتاق نسبت به جابجایی اتاق اقدام نمایند.
     توجه :                              
1-     دانشجویانی که درترم جاری در خوابگاه‌های خودگردان سکونت دارند ضروری است پس از انتخاب اینترنتی اتاق، در شروع نیمسال دوم تحصیلی ضمن واریز هزینه و اخذ معرفی‌نامه از اداره خوابگاه‌ها و تشکیل پرونده در سرپرستی‌ خوابگاه‌های مربوطه نسبت به تحویل اتاق اقدام نمایند.
2-     با توجه به ظرفیت بسیار محدود خوابگاه‌های دولتی برای اسکان دانشجویان کارشناسی دختر ورودی 96، نتایج اولویت‌بندی و زمان انتخاب اینترنتی خوابگاه برای این گروه از دانشجویان  پس از اسکان و ساماندهی دانشجویان ارشد و کارشناسی سنوات قبل متعاقباً اعلام خواهد شد.  
        توجه : در صورت داشتن هرگونه سؤال در روزهای اداری با شماره تلفن‌های 33052704- 33052298 (واحد برادران) و  33052428 (واحد خواهران) تماس حاصل نمایند                                                                       
                                                                                                 اداره خوابگاهها

 


ارسال شده در مورخه: 27-10-1396