خانه :: اساتید :: اخبار

آمار سایت

بازديد امروز: 5
بازديد ديروز: 21
بازديد کل: 182679
بروزرسانی: 8-9-1394
آیین نامه های خوابگاهها

update 92/11/26
آئين نامه نحوه واگذاري و اداره خوابگاه دانشجويي

 

مقدمه
با عنایت به فراوانی دانشجویان علاقه‌مند به تحصیل، محدویت امکانات موجود در دانشگاه‌ها و لزوم تلاش برای کاهش نگرانی دانشجویان در تأمین مسکن مناسب در طول مدت تحصیل و با هدف توزیع بهینه امکانات در بین دانشجویان آیین‌نامه نحوه واگذاری و مقررات انضباطی خوابگاه‌های دانشجویی به شرح ذیل به تصویب هیأت رئیسه دانشگاه زنجان رسید.

ماده 1- تعریف خوابگاه‌
خوابگاه دانشجویی محدوده‌ای از فضای دانشگاه محسوب می‌شود که برای سکونت و آرامش و تأمین بهداشت روانی دانشجویان به همراه بهره‌مندی از سایر امکانات رفاهی، فرهنگی، فوق برنامه، تربیت بدنی، مشاوره و راهنمایی، سالن مطالعه، تغذیه و بهداشت و درمان درحد مقررات درنظر گرفته شده است و کلیه مقررات اداری و انضباطی دانشگاه درآن حاکم است.

ماده 2 – نحوه اداره خوابگاه‌ها
مدیریت خوابگاه‌های دانشجویی و مسئولیت حفظ اموال، اماکن، تأسیسات و اجرای مقررات عمومی برعهده اداره امور خوابگاه‌ها در حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه است.
تبصره- برگزاری هرگونه فعالیت فرهنگی و فوق برنامه در محیط خوابگاه‌های دانشجویی از طرف هرگروه یا تشکل دانشجويي، صرفاً با مجوز معاونت فرهنگي و اجتماعي و با هماهنگي معاونت دانشجویی امكان‌پذير است و در هرحال نباید منافی موازین عمومی در خوابگاه‌ها باشد.

ماده3- شورای صنفی كه براساس آیین‌نامه و مقررات مربوطه انتخاب مي‌شود در راستای توسعه مشاکت دانشجویان در امور صنفی خود و کمک به بهبود خدمت‌‌رسانی در امور رفاهی و صنفی ساکنین خوابگاه‌ها نيز در چهارچوب ضوابط و اختیارات مصوب فعالیت می‌کند.
تبصره- شورای صنفی مجاز به انجام فعالیت های فرهنگی، علمی و سیاسی در محیط خوابگاه نیست.

ماده 4 – ضوابط پذیرش و اسكان دانشجو در خوابگاه‌های دانشجویی
شرایط واگذاری خوابگاه دانشجویی و نحوه امتیاز‌بندی آن با توجه به امکانات موجود دانشگاه برای دانشجویان پذیرفته شده روزانه غیربومی که امکان تردد روزانه از محل سکونت به محل دانشگاه را ندارند، طبق آيين‌نامه‌هاي موجود صندوق رفاه دانشجويان خواهد بود.
4-1- دانشجوي واجد شرايط اسكان در خوابگاه در بدو ورود به دانشگاه مي‌تواند پس از اتمام مراحل ثبت نام آموزشي به اداره امور خوابگاه‌ها مراجعه و پس از اخذ مجوز و با ارائه مدارك به شرح ذيل در خوابگاه اسكان يابد:
الف- فرم تكميل شده سکونت در خوابگاه (دانشجویان می‌بایست آدرس و شماره تلفن دقیق محل سکونت خانواده به انضمام شماره تلفن همراه خود را قید نمایند.)
ب-اصل و فتوکپی تمامی صفحات شناسنامه
ج- فتوکپی برگ انتخاب واحد
د- عکس جدید 3×4 پشت‌نویسی شده (يك قطعه)
ه- اصل فیش‌های واریز شده بانکی مطابق تعرفه
و- فتوکپی مدارک معتبر برای دانشجویان شاهد، ایثارگر، تحت پوشش کمیته امداد و یا سازمان بهزیستی
ي- فرم 1800 از سامانه گلستان
تبصره1: مدارك فوق فقط يكبار در بدو ورود به دانشگاه اخذ گرديده و در ترم‌هاي بعدي صرفاً تكميل فرم تقلضا و تعهد و ارائه برگ انتخاب واحد به سرپرستي خوابگاه الزامي است.
4-2- دانشجويان فاقد شرايط اسكان عبارتند از:
الف- دانشجويان میهمان.
ب- دانشجویان بومی
ج- دانشجوياني كه طبق آيين‌نامه صندوق رفاه مجاز به استفاده از خوابگاه نباشند(دانشجويان مشغول به تحصيل در سنوات مازاد از ديدگاه صندوق رفاه دانشجويان).
د- دانشجویان نوبت دوم (شبانه)
ه- دانشجويان مأمور به تحصيل و بورس
و- دانشجويان شاغل
ز- دانشجوياني كه انتخاب واحد و تسويه مالي شهريه دانشگاه و خوابگاه خود را انجام نداده باشند.
4-3- دانشجویانی که قبلاً ساکن خوابگاه بوده‌اند، در زمان تعیین شده از سوی اداره امور خوابگاه‌ها نسبت به واريز هزينه و تکمیل فرم تمدید درخواست سکونت اقدام نکنند.
4-4- دانشجوی متقاضی خوابگاه باید در نیم‌سال تحصیلی مربوطه، حداقل 12 واحد درسی اخذكرده باشد.
تبصره2- اجاره بهاء و مبلغ ودیعه سکونت در خوابگاه توسط صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه هرساله متناسب با امکانات و نوع خدمات خوابگاهی تعیین می‌شود.
4-5- انصراف از سكونت در خوابگاه تنها با درخواست كتبي دانشجو انجام‌پذير است.
4-6- درصورت وجود خوابگاه و امکانات برای دانشجویان روزانه غیر‌بومی، حداكثر مدت اسکان در خوابگاه از شروع سال تحصیلی به شرح زیر است:
الف) برای دانشجویان دوره کارشناسی (پیوسته) 4سال تحصیلی (8 نیم‌سال)
ب) دانشجویان دوره کارشناسی‌ارشد (ناپیوسته) 2 سال تحصیلی (4 نیم‌سال)
ج) دانشجوی دکترای تخصصی (غیر‌بورس و غير شاغل ) 4 سال تحصیلی (8 نیم‌سال)
تبصره3- هرگونه افزايش زماني در موارد فوق در شرايط خاص صرفاً با موافقت معاونت دانشجويي امكان‌پذير خواهد بود.
4-7- زمان مراجعه جهت اسکان دانشجویان دو هفته اول نيم‌سال است.
4-8- دانشجو حق واگذاری اتاق و اموال خوابگاه به دیگران (حتی ساير دانشجویان مقیم درخوابگاه ) را ندارد.
4-9- جابجایی دانشجو از اتاقی به اتاق دیگر و یا از خوابگاهی به خوابگاه دیگر فقط با مجوز کتبی رئیس اداره امور خوابگاه‌ها، پس از احراز شرایط و پرداخت هزینه امکان‌پذیر است.
4-10- تعیین و هرگونه تغییر ظرفیت اتاق‌های خوابگاه دانشجویی به عهده اداره خوابگاه‌ها است.
4-11- خوابگاه برای سکونت دانشجویان فقط در طول سال تحصیلی است و در تابستان كه خوابگاه تعطیل است، حضور دانشجو در خوابگاه غیر قانونی نمی‌باشد.
تبصره4- در طول تابستان خوابگاه‌ها در صورت آماده بودن صرفاً به دانشجويان تحصيلات تكميلي و دانشجويان دوره‌هاي كارورزي، كارآموزي و دانشجوياني كه داراي مجوز اسكان از معاونت دانشجويي باشند تعلق خواهد گرفت.
تبصره5- پس از اتمام تحصیل، ترک تحصیل، و يا اتمام سقف استفاده از خوابگاه، دانشجو موظف است ظرف مدت یک هفته اتاق را تخلیه نمايد. در غیر این‌صورت اداره امور خوابگاه‌ها طبق آیین‌نامه می‌تواند نسبت به صدور مجوز تخلیه محل سکونت دانشجو، معرفی ايشان به کمیته انضباطی و کسر خسارت اقدام نماید.
تبصره6- براساس مجموعه قوانین و مقررات خوابگاه‌های دانشجویی، معاونت دانشجويي مجاز است خوابگاه‌های مازاد بر ظرفیت خود را بر اساس مصوبات قانونی و در ابتدای هر نیم‌سال، در اختیار دانشجویان متقاضی فاقد شرایط اسکان درخوابگاه قرار دهد.

ماده 5- اهم وظایف دانشجو در زمان سکونت در خوابگاه
5-1 عدم ایجاد مزاحمت و سر و صدا و عدم استفاده از وسایل صوتی و تصویری با صدای بلند درخوابگاه که موجب سلب آسایش ساکنین خوابگاه گردد
5-2 عدم انتشار هرگونه اعلامیه و نوشتن شعارهای مغایر اصول و موازین اسلامی
5-3 احترام به حقوق دیگران و رعایت ادب و احترام متقابل بین دانشجویان و مسئولین خوابگاه به ویژه متصدیان و پرسنل انتظامات
5-4 رعایت شئونات اسلامی و دانشجویی
5-5 رعایت قوانین و مقررات عمومی اخلاقی و انضباطی خوابگاه از جمله استفاده از پوشش مناسب، عدم انجام اعمال خلاف اخلاق
5-6عدم استعمال هر گونه مواد اعتيادآور، دخانيات (سيگار، قليان و...)، افيوني و روانگردان
5-7 حفاظت اموال شخصی و اهتمام در حفظ و نگهداری اموال دانشگاه با عنایت به موارد ذیل:
الف: دانشجو موظف به حفظ اموال شخصی خود می‌باشد و مسئولان خوابگاه در این رابطه هیچگونه مسئولیتی ندارند. درصورت مفقود شدن وسایل و یا احتمال سرقت، دانشجو می‌بایست مراتب را به متصدی و یا اداره امور خوابگاه‌ها گزارش نماید تا برابر ضوابط به موضوع رسیدگی شود.
ب: در ابتدای نيم‌سال تحصیلی، اتاق و اثاثیه آن به دانشجو تحویل و در پایان هرنيم‌سال عیناً تحویل گرفته می‌شود. مسئولیت خسارات وارده ناشی از تخریب رنگ اتاق‌ها، كمد‌ها و ساير اموال دانشگاه از طريق چسباندن پوستر، عکس، دیوارنویسی و شعارنویسی در روی کمدها و هر گونه تخريب اموال دانشگاه بر عهده دانشجویان ساکن و تحویل گیرنده‌هاي اتاق می‌باشد و هزينه هرگونه خسارت وارده در زمان فارغ‌التحصیلی باید توسط دانشجو پرداخت گردد.
5-8 چنانچه در هر موردی دانشجویی بر خلاف آیین‌نامه و مقررات رفتار نماید، سایر دانشجویان حق برخورد با وی را نداشته و صرفاً موظف هستند به مسئولین مربوطه گزارش نمایند.
تبصره: در صورتی که دانشجویی بیماري خاصي داشته و داروی خاصی مصرف می‌نماید، موظف است ضمن اطلاع به هم‌اتاقی‌هاي خود، مراتب را به متصدی خوابگاه اعلام نمايد.

ماده 6- مقررات ورود و خروج خوابگاه ها:
6-1- دانشجویان ساکن خوابگاه داخل موظف هستند هنگام ورود به خوابگاه نسبت به ثبت اثر انگشت اقدام نمایند. بدیهی است از ورود دانشجویانی که فاقد اثر انگشت ثبت شده خوابگاهی هستند، ممانعت به عمل خواهد آمد. انتظامات يا سرپرستان خوابگاه‌ها نيز ملزم به کنترل ورود و خروج و کنترل ثبت اثر انگشت خوابگاه می‌باشند.
6-2- محدوده مجاز ساعت ورود و خروج در خوابگاه برحسب فصول سال و نوع خوابگاه به شرح جدول زیر مي‌باشد. بدیهی است ورود به خوابگاه در خارج از ساعات مزبور خلاف مقررات بوده و تكرار آن موجب محروميت از خوابگاه در نيم‌سال‌هاي بعدي خواهد شد.


فصل

خواهران

برادران

پاییز و زمستان

30/6 الی 21

30/6 الی 24

بهار و تابستان

30/6 الی30/21

30/6 الی24

 

 

تبصره 1- ساعات فوق در صورت نياز از سوي اداره امور خوابگاه‌ها قابل تغيير مي‌باشند.
تبصره 2- تأخیر و عدم رعایت ساعات تعیین شده ورود خروج، از موارد عدم احراز شرایط اقامت در خوابگاه محسوب می‌شود. لذا پس از 3 مرتبه تکرار بدون مجوز، اداره امور خوابگاه موظف است ضمن اطلاع به والدین دانشجو، مراتب را به مسئولین و کمیته انضباطی دانشگاه اعلام نماید.
6-3- دانشجو موظف است ساعات غیر مجاز ورود به خوابگاه یا خروج از آن، علت و مقصد را به مسئولین خوابگاه اعلام نمايد. انتظامات، متصدی یا مسئول شیفت خوابگاه نيز موظف است در پایان هر نوبت كاري مراتب را به اطلاع رئیس اداره امور خوابگاه‌ها برساند.
6-4- اقامت شبانه دانشجوی خواهر در خارج از خوابگاه با رعایت موارد زیر صرفاً برای مدت معین امکان‌پذیر است:
الف) دانشجو مجاز است بعضی از شبها فقط در منازل خویشاوندان ساکن در زنجان که قبلاً مشخصات آنها (نشانی و نسبت آنها با دانشجو) در فرم محارم وی قید شده و به صورت حضوری به تأیید اولیای قانونی او رسیده است با رعایت سایر موارد اقامت نماید.
ب) مسئول خوابگاه موظف است فرم درخواست دانشجو را با مشخصات و آدرس بستگان وی تطبیق داده و به اطلاع خانواده وي برساند و در صورت لزوم می‌تواند از طریق تماس تلفنی حضور دانشجو را در منزل خویشاوند استعلام ويا حتي پس از هماهنگی با مسئولان ذیربط با مراجعه به محل، حضور دانشجو را بررسی نماید.
ج) دانشجویان دختر که قصد دارند شب را در منزل اقوام ساکن در زنجان (مندرج در فرم محارم) سپری کنند، مکلفند فرم خروج از خوابگاه را تکمیل نموده و به مسئول مربوطه تحویل نمایند.
د) در صورتی که دانشجوی دختر برای یک بار (شب) غیبت غیرموجه داشته باشد، ضمن دریافت اخطار از اداره امور خوابگاه‌ها و اطلاع به والدین دانشجو، به کمیته انضباطی معرفی خواهد شد.
6-5- دانشجویان دختر پس از دریافت مجوز اسکان و حضور در خوابگاه موظفند نسبت به ثبت حضور و غیاب دیجیتالی (و يا دستي- در صورت عدم وجود امكانات ديجيتالي-) خود اقدام نمایند: بدیهی است عدم ثبت حضور و غیاب به منزله غیبت برای دانشجو محسوب می‌شود.
6-6- حضور شبانه دانشجویان طبق ساعات مقرر در خوابگاه الزامی است و در صورت بروز هر گونه حادثه، و یا عدم مراجعه، مراتب بایستی ضمن تماس و تکمیل فرم مرخصی به انضمام مدارک به اطلاع اداره امور خوابگاه‌ها رسانده شود.
6-7- ورود یا خروج در ساعت غیرمجاز در مواردی همانند عزیمت یا برگشت از مسافرت، اردوها، فعالیت‌های آموزشی و تحقیقاتی و یا شرایطی که خارج از اراده دانشجو به وجود آمده باشد، با درج علت به صورت کتبی و ارائه مدارک و اخذ مجوز قبلی بلامانع خواهد بود. مسئول شیفت خوابگاه لازم است به منظور حفظ امنیت، در پایان زمان تعیین شده نسبت به بررسی وضعيت عمومي خوابگاه با رعایت احترام به حقوق ساكنين موارد را پیگیری و گزارش نماید.

ماده 7 - شرایط ملاقات‌کنندگان و میهمانان در خوابگاه
7-1 کلیه دانشجویان میهمان خوابگاه موظف به رعایت مقررات عمومی خوابگاه‌ها می‌باشند.
7-2 حضور آشنایان و دوستان دانشجو در خوابگاه به عنوان میهمان پس از شناسایی و تکمیل فرم ورود به همراه میزبان در محل اقامت مجاز است؛ لیکن اقامت شبانه میهمان در خوابگاه ممنوع می‌باشد.
7-3 اقامت شبانه میهمان فقط در مورد مادر و خواهر (برای خواهران) و پدر و برادر (برای برادران) دانشجویان ساکن خوابگاه با احراز هویت و ارائه شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر حداکثر سه شب در ماه با پرداخت هزینه در میهمانسرای دانشجویی و در صورت وجود ظرفیت امکان‌پذیر است.
7–4ورود هر گونه میهمان به محوطه خوابگاه با سپردن اصل شناسنامه و یا کارت شناسایی معتبر به نگهبانی يا سرپرستي درب ورودی خوابگاه صورت می‌گیرد. ملاقات كننده‌هاي دانشجويان خواهر بايستي از بستگان محرم وي بوده و فرم مخصوص ملاقات را تكميل نمايند.
7-5 مسئول خوابگاه خواهران موظف است مشخصات ملاقات کننده مرد را قبل از اعلام به دانشجو با مشخصات بستگان محرم دانشجو که قبلاً در فرم مخصوص قید شده است تطبيق نمايد و در صورت مغایرت از ملاقات جلوگیری به‌عمل آورد.
تبصره 1- چنانچه محرز شود که میهمانی به طور دائم و مکرر به میزبانی دانشجویان مختلف در خوابگاه بیتوته کرده است، کلیه میزبانان ميهمان متخلف شناسایی و با آنان طبق مقررات رفتار و از ورود میهمان مربوطه برای همیشه جلوگیری خواهد شد.
تبصره2- چنانچه میزبانی، میهمان خود را بدون مجوز و تکمیل فرم مخصوص در خوابگاه اسکان دهد، با دانشجوی متخلف طبق آیین نامه انضباطی رفتار خواهد شد.
تبصره 3- ورود میهمان با پوشش و ظاهر نامناسب به درون محوطه خوابگاه و محل ملاقات، ممنوع است.
تبصره 4- چنانچه بستگان یا دوستان دانشجو برای دیدار وی مراجعه نمایند، پس از شناسایی و تکمیل فرم دیدار می‌توانند به همراه میزبان براساس ساعت مقرر در محل ملاقات با وی دیدار نمایند (اما اقامت شبانه میهمانان فقط با مجوز اداره امور خوابگاه‌ها و در میهمانسرای دانشجویی امکان پذیر می‌باشد).
تبصره 5- مسئوليت رعايت كليه مقررات خوابگاه توسط ميهمان بر عهده ميزبان بوده و در صورت انجام هر عملي كه خلاف مقررات جمهوري اسلامي و آيين‌نامه خوابگاه‌ها باشد، علاوه بر پيگيري از طريق مراجع ذي‌صلاح و برخورد با ميهمان، موجب باز خواست ميزبان نيز خواهد شد.

ماده 8- مقررات اخلاقی و فرهنگی
8-1- با توجه به شأن دانشجو، رعایت پوشش مناسب بر مبنای موازین اسلام، عرف و هنجارهای اجتماعی برای تمامی دانشجویان الزامی است. بنابراین حضوردانشجو با پوشش نامناسب (تنگ، کوتاه و بدن‌نما) در محیط و معبر خوابگاه (راهروها، آشپزخانه، سالن‌های عمومی، کنار پنجره‌ها و روی تراس‌ها ممنوع است).
8-2- کلیه ساکنین خوابگاه باید به هنگام ورود و خروج و دریافت غذا با پوشش مناسب تردد نمایند.
8-3- احترام به شعائر مذهبی و محلی در مناسبت‌های مختلف خصوصأ ماه‌های محرم و رمضان و نیز هنگام برپایی مراسم رسمی در خوابگاه توسط ساکنین ضروری است.
8-4- دانشجویان متأهل خواهر موظف هستند یک برگی فتوکپی از عقد نامه ثبتی یا صفحه ازدواج شناسنامه خود را پس از برابر اصل نمودن به دفتر امور اداری خوابگاه‌ها تحویل دهند. بدیهی است در غیر این‌ صورت تأهل آنها مورد تأیید نمی‌باشد.
تبصره 1- انتظامات و متصدیان خوابگاه‌ها موظفند از ورود دانشجویان ناقض بندهای 1 الی 5 ماده 9 به خوابگاه جلوگیری نموده و یا مراتب را به اداره امورخوابگاه‌ها و مراجع ذی‌صلاح اعلام نمایند.
تبصره2- انتظامات يا مسئولان درب ورودی خوابگاه موظف هستند از ورود و خروج خواهران بدحجاب، با پوشش نامناسب اعم از دانشجو، میهمان و یا ملاقات کننده جلوگیری کنند.
8-5- نصب هر گونه پوستر، اطلاعیه، نشریه، تراکت تبلیغاتی و ... باید با مجوز و ممهور به مهر اداره امور خوابگاه‌ها باشد و در محل‌های مخصوص نصب گردد. ضمناً براي اطلاعيه‌هاي مربوط به ساير معاونت‌هاي دانشگاه نيز اخذ تأئيديه مربوطه ضروري است

ماده 9- مقررات عمومی خوابگاه
9-1- به منظور رعایت سکوت و آرامش دانشجویان ساعت 24 الی 6 بامداد زمان آرامش عمومی است.
9-2- استفاده از وسایل سمعی بصری مانند رادیو، تلویزیون، رایانه و ... توسط دانشجو با رعایت شرایط تعیین شده از سوی اداره امور خوابگاه‌ها امکان‌پذیر است؛ دانشجويان بايد از ايجاد هرگونه سر و صدا و يا مزاحمت كه موجب سلب آسايش ساكنين خوابگاه مي‌شود ( از قبيل سر و صدا و درگيري و بلند نمودن بيش از حد صداي راديو و تلويزيون سالن) خودداري نمايند. در صورت تكرار عدم رعايت اين موضوع، مسئولين نسبت به اتخاذ تصميم براي دانشجويان خاطي اقدام خواهند نمود.
9-3- ورود یا اقامت افراد غیردانشجو و یا دانشجویان سایر دانشگاه‌ها تحت عناوین میهمان، مربی، شاگرد خصوصی و ... در اتاق و طبقات خوابگاه ممنوع است و در صورت مشاهده چنین مواردی، با ساکنین خاطی برابر مقررات برخورد خواهد شد.
9-4- دانشجویان موظفند در برخورد با مسئولین و کارکنان خوابگاه احترام و مقررات اداری را رعایت کنند و در صورت بروز برخورد نامناسب یا ایجاد آشوب و تشنج در محیط خوابگاه، با دانشجوی خاطی برابر آیین نامه انضباطی رفتار خواهد شد.
9-5- دانشجویان هر اتاق موظفند برای رعایت حال دیگر ساکنین از ساعت 24 تا 6 صبح نسبت به خاموش نمودن روشنایی اقدام نمایند. بدیهی است در صورت توافق کلیه ساکنین اتاق و رعایت حال ساکنین اتاقهای مجاور ادامه روشنایی بلا مانع است.
9-6- احترام به شعائر و رعایت مقررات و قوانین جمهوری اسلامی ایران یک اصل است و انتشار هر گونه اعلامیه و تدوین، تنظیم و انتشار شعارهای مغایر با اصول و قوانین جمهوری اسلامی و شرع مقدس، توهین به قومیت‌ها و هر گونه نماد یا علامتی که نمایانگر جریان‌های فکری منحرف باشد موجب اخراج از خوابگاه و تعقیب قانونی خواهد بود.
9-7- انجام نظافت محوطه اتاق و لوازم شخصی به عهده دانشجو مي‌باشد. مسئولین خوابگاه هنگام بازدید هفتگی باید موارد عدم رعایت مسائل فوق را گزارش نمایند. ضمناً رعایت نظافت و بهداشت عمومی خوابگاه به‌ویژه محیط‌های آشپزخانه، دستشویی، حمام و ... ضروری است و دانشجویان موظفند همان‌طور که در ابتدای سال تحصیلی اتاق را نظافت شده و مرتب تحویل می‌گیرند، موقع تسویه حساب نیز به همان صورت اولیه تحویل دهند (داخل اتاق، تراس، میز و کمدها باید تمیز، مرتب و خالی از هرگونه وسایل شخصی باشد.)
9-8- ورود هرگونه وسیله رفاهی شخصی از قبیل فرش، یخچال، تلويزیون، رایانه و ... به خوابگاه بایستی با هماهنگی سرپرستي ورودي و متصدی خوابگاه و پس ازاخذ فرم مربوطه صورت پذيرد. در غير اين صورت دانشجويان در هنگام خروج اين اموال با مشكل مواجه خواهند شد..
تبصره- برای خروج کلیه اموال شخصی، دانشجویان باید برگه خروج آن را از سرپرستان خوابگاه اخذ و پس از تکمیل فرم مربوطه و دریافت مجوز با هماهنگی متصدی خوابگاه نسبت به خروج اموال خود اقدام نمایند.
9-9- انجام هرگونه عملی که باعث تضییع و تهدید حقوق و آزادی‌های دیگران شود، در درون خوابگاه ممنوع است.
9-10- دانشجو به هیچ‌وجه اجازه دخالت در امور فنی، خدماتی و تأسیساتی از قبیل آب، برق، تلفن، سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی و ... را ندارد و در صورت بروز مشکل و به منظور پیشگیری از خسارت احتمالی، لازم است مراتب را ضمن اطلاع فوری به سرپرستي خوابگاه، در دفتر رسیدگی به مشکلات، مستقر در اتاق انتظامات خوابگاه درج نماید. بدیهی است بي‌توجهی به این موضوع و وارد کردن هر گونه خسارت به اموال یا تأسیسات، برخورد با فرد خاطی را برابر با آیین نامه انضباطی به دنبال خواهد داشت.
9-11- رفتار و کردار دانشجویان ساکن خوابگاه‌هایی که به علت وضعیت خاص ساختمانی، مشرف به اماکن مسکونی مجاور می‌باشند، باید طوری باشد که موجب سلب آسایش و حرمت ساکنین مجاور نشود.
9-12- انداختن هرگونه شیء از پنجره و تراس اتاق ها به محوطه خوابگاه ممنوع است.
9-13- به منظور رعایت نظم و انضباط خوابگاه‌ها به دانشجویان گرامی مؤكدا توصیه می‌شود از قرار دادن اشیاء مختلف در پشت پنجره اتاق ها خودداری نمایند.
9-14- در صورت خرابی قفل درب اتاق، لازم است برای انجام تعمیرات با متصدی خوابگاه هماهنگی شود (تعویض مغزی و دستکاری قفل اتاق بدون هماهنگی با متصدی خوابگاه ممنوع بوده و با متخلفین برابر آیین‌نامه انضباطی برخورد خواهد شد.)
9-15- مسئولین خوابگاه تنها در حضور ساکنان اتاق یا در مواقع بروز حوادث غیرمترقبه (از جمله آتش‌سوزی و ...) می‌توانند وارد اتاق دانشجو شوند و در سایر موارد و در صورت لزوم فقط با مجوز معاون یا مدیر دانشجویی و با هماهنگی رئیس اداره امور خوابگاه‌ها و انتظامات دانشگاه مجاز به ورود به اتاق می‌باشند.
9-16- ساکنان خوابگاه موظفند به منظور جلوگیری از گرفتگی لوله فاضلاب آشپزخانه، حمام، دستشویی و سرویس‌های بهداشتی، از ریختن آشغال، یا انداختن پارچه یا زباله و ... در آن خودداری نمایند؛ در صورتی که اثبات شود فرد یا افرادی به عمد دست به چنین اقدامی زده‌اند با آنها مطابق با آیین‌نامه انضباطی برخورد خواهد شد و تکرار این رفتار محرومیت دائمی دانشجو از سکونت در خوابگاه را به‌دنبال خواهد داشت.
9-17- اسراف و زیاده‌روی در مصرف آب، برق و گاز اشکال شرعی دارد؛ همچنین استفاده از هر نوع وسایلی نظیر کتری برقی، اتو، سماور برقی، پلوپز، هیتر، لامپهای گازی اضافي در اتاق و طبخ یا گرم نمودن غذا با وسایلی که ایمنی خوابگاه را به خطر می‌اندازد، به طور کلی ممنوع بوده و علاوه بر جمع‌آوری لوازم مربوطه، هزینه برق مصرفی اضافی و کلیه خسارت احتمالی وارده مترتب بر آن همچون: آتش سوزی، تخریب موکت و وسایل اتاق و ... به عهده دانشجو یا دانشجویان استفاده کننده خواهد بود.
9-18- دانشجویان موظفند هنگام خروج از خوابگاه تمامی وسایل برقی مانند روشنایی، سشوار و ... را خاموش نموده و از مدار خارج نمایند. در صورت عدم رعایت و بروز حادثه مسئولیت کلیه خسارات وارده به عهده ايشان خواهد بود.
9-19- دیوارنویسی، نصب چسب و پوستر به دیوارها، آویزان کردن لباس به‌ویژه لباس زیر در معبر و تراس ساختمان‌ها، نامنظم بودن کفش‌ها در جلوی اتاق و راهروی ورودی، جابجا کردن صندلی‌های سالن مطالعه و انتقال آن به داخل اتاق ممنوع می باشد.

ماده 10 -تخلفات
10-1- انجام اعمالی که تهدیدی برای آرامش و امنیت خوابگاه باشد مانند وارد کردن یا نگهداری اسلحه گرم و سرد یا مواد قابل اشتعال و منفجره در خوابگاه ممنوع است.
10-2- حمل و نگهداری، استعمال و یا استفاده از ابزارآلات غیرقانونی از قبیل قمار، موادافیونی و مخدر، مشروبات الکلی، قرص‌های روانگردان، عکس و نوارهای مبتذل، ابزارآلات موسیقی و ایجاد مزاحمت و بی‌احترامی به حقوق دیگران ممنوع است و با متخلفان براساس آیین‌نامه انضباطی رفتار خواهد شد.
10-3- به منظور حفظ سلامت عمومی به‌ویژه محافظت دانشجویان در مقابل استنشاق تحمیلی دود محصولات دخانی، استعمال هر گونه مواد دخانی در کل دانشگاه ممنوع است (ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوبه هیأت دولت مورخ 1/7/1386 ).
10-4- به منظور حفظ امنیت و آرامش روحی در محیط خوابگاه، تهیه عکس یا فیلمبرداری از محوطه و محیط داخلی خوابگاه‌ها بدون مجوز اداره امور خوابگاه‌ها و هماهنگی انتظامات ممنوع می‌باشد.

ماده 11 – برخورد با موارد عدم رعايت آيين‌نامه
11-1 مدیریت امور خوابگاه‌ها می‌تواند موارد عدم رعایت مقررات خوابگاهی را به صورت كتبي يا شفاهي به دانشجو تذکر دهد و در صورت عدم رعایت، دانشجوی خاطی را به کمیته انضباطی معرفی کند.
11-2 در صورت محرز شدن عدم صلاحيت دانشجو براي ادامه سكونت، در هر مقطع زماني، به تشخيص معاونت دانشجويي دانشگاه مجوز اقامت دانشجو در خوابگاه لغو مي‌شود.

ماده 12- افراد مشمول
کلیه ساکنین خوابگاه‌ها اعم از دانشجویان، مسئولین، کارکنان و پرسنل انتظامات ملزم به رعایت مندرجات این آیین‌نامه می باشند؛ بنابراین چنانچه فرد یا افرادی خلاف آن اقدام نمایند، موارد از طریق مراجع ذیصلاح دانشگاه قابل پیگیری خواهد بود.

 

ماده 13 - ضمائم
کلیه مقررات و آیین‌نامه‌های دانشجویی جزء لاینفک اين آیین‌نامه است و کلیه ساکنان مکلف به رعایت و اجرای آن می‌باشند.
ماده 14- ضوابط تکمیلی
در موارد پیش‌بینی نشده در این آیین‌نامه و یا مواردی که اتخاذ تصمیم درباره آن به مدیریت امور خوابگاه‌ها تفويض نشده، شورای سیاستگذاری خوابگاه‌ها به ریاست معاونت دانشجویی تصمیم‌گیری خواهد نمود.
این آیین‌نامه در 14 ماده،61 بند و 19 تبصره تنظیم و در جلسه شورای دانشگاه مورخ 1/11/1391 مصوب و لازم الاجرا گردید.

 

اداره امور خوابگاه‌های دانشگاه زنجان

د.

بازدید امروز: 2