خانه :: اساتید :: اخبار

آمار سایت

بازديد امروز: 50
بازديد ديروز: 59
بازديد کل: 186555
بروزرسانی: 19-5-1394
معرفی اداره رفاه دانشجویی

-

فعاليتها

ارائه امکانات وتسهیلات رفاهی وخدماتی به دانشجویان طبق مجموعه قوانین و مقررات صندوق رفاه دانشجویان به شرح ذیل:

 پرداخت وام تحصيلی به دانشجویان روزانه

 پرداخت وام ممتاز تحصیلی به دانشجویان روزانه

 پرداخت وام ضروری به دانشجویان روزانه

 پرداخت وام وديعه مسکن متأهلی به دانشجویان روزانه

 پرداخت وام ضرورری ممتاز به دانشجویان روزانه

 پرداخت وام شهریه به دانشجویان نوبت دوم ونیمه حضوری

 پرداخت وام شهریه ممتاز به دانشجویان نوبت دوم ونیمه حضوری

 تسویه حساب با دانشجویان

اعلام ديون فارغ التحصيلان به مديريت خدمات آموزشی

صدور و ارائه دفترچه اقساط بدهی جهت فارغ التحصيلان بهره مند از تسهيلات صندوق رفاه

 پرداخت وام ضروری قهرمان ورزشی به دانشجویان روزانه

سایر انواع وامها که در قسمت انواع وامها آورده شده

 ارائه کاردانشجوئی و انجام کارهای مربوطه

 ارائه خدمات ووسایل کمک آموزشی به دانشجویان

 ارائه خدمات پستی به دانشجویان

واحد رفاه دانشجويان زير مجموعه اداره کل محترم امور دانشجويی می باشد و مسئوليت امور فوق الذکر را بعهده دارد

بازدید امروز: 2