راهنمای تلفن - مرکز بهداشت و درمان - معاونت دانشجويي
خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 11-2-1396
راهنمای تلفن - مرکز بهداشت و درمان

 

رئیس مرکز بهداشت و درمان

دکتر فروزان قاسمیان

تلفن تماس : 02433054457

کارشناس درمان

حسن مهریاری

تلفن تماس : 02433054152

کارشناس مرکز بهداشت و درمان

مهندس امیر نظری

تلفن تماس : 02433054434

09102035475

02433052222

02433054545

02433054444

اورژانس و پذیرش

 

بازدید امروز: 3