خانه :: اساتید :: اخبار
قابل توجه دانشجویان ساکن در خوابگاهها
اداره خوابگاهها  (31-3-1396)

پیامهای بهداشتی
مواد غذایی مُضر برای مبتلایان درد و ورم مفاصل  (27-3-1396)

اطلاعیه اداره تغذیه
معاونت دانشجویی  (24-3-1396)

قابل توجه دانشجویان پسر کارشناسی
ورودی 95 ساکن در خوابگاههای غیر دولتی  (24-3-1396)

انتخاب اینترنتی خوابگاه - نیمسال اول سال تحصیلی97-96
اطلاعیه شماره 2 اداره خوابگاهها  (24-3-1396)

وام ویژه دانشجویان دکتری
اداره رفاه دانشجویی  (22-3-1396)سامانه های معاونت

سیستم مدیریت خوابگاه

http://dorm.znu.ac.ir

این سیستم برای مدیریت خوابگاه، تعویض اتاق و رزرو اتاق خوابگاه های دانشگاه زنجان ایجاد شده است.


اتوماسیون تغذیه

http://food.znu.ac.ir

با استفاده از این سامانه می توانید غذای هفتگی خود را رزرو کنید و به مدیریت غذای هفتگی خود بپردازید.

آرشیو ماهانه اخبار

    -
    -
    -