خانه :: اساتید :: اخبار
برنامه صعود به قلل دنا
تربیت بدنی  (26-4-1396)

انتخابی اعضای تیم فوتسال کارکنان دانشگاه زنجان
انجمن ورزشی کارکنان (کمیته فوتسال)  (18-4-1396)


پیامهای بهداشتی
یازده منبع گیاهی غنی از کلسیم را بشناسید  (10-4-1396)

قابل توجه دانشجویان ساکن در خوابگاهها
اداره خوابگاهها  (31-3-1396)

پیامهای بهداشتی
مواد غذایی مُضر برای مبتلایان درد و ورم مفاصل  (27-3-1396)سامانه های معاونت

سیستم مدیریت خوابگاه

http://dorm.znu.ac.ir

این سیستم برای مدیریت خوابگاه، تعویض اتاق و رزرو اتاق خوابگاه های دانشگاه زنجان ایجاد شده است.


اتوماسیون تغذیه

http://food.znu.ac.ir

با استفاده از این سامانه می توانید غذای هفتگی خود را رزرو کنید و به مدیریت غذای هفتگی خود بپردازید.

آرشیو ماهانه اخبار

    -
    -
    -
    -