خانه :: اساتید :: اخبار
انتخاب دانشجوی نمونه کشوری سال 1396
معاونت دانشجویی  (23-7-1396)

مراکز ارائه خدمات دانشجویی در دانشگاه زنجان
مرکز مشاوره و بهداشت روان  (22-7-1396)

کارنامه سلامت
دانشجویان ورودی 96  (16-7-1396)

پیام های بهداشتی
پنچپیشنهاد غذایی برای مبارزه با آلرژی پاییزی  (15-7-1396)


ساعات و ایام فعالیت
مرکز بهداشت و درمان دانشگاه  (3-7-1396)سامانه های معاونت

سیستم مدیریت خوابگاه

http://dorm.znu.ac.ir

این سیستم برای مدیریت خوابگاه، تعویض اتاق و رزرو اتاق خوابگاه های دانشگاه زنجان ایجاد شده است.


اتوماسیون تغذیه

http://food.znu.ac.ir

با استفاده از این سامانه می توانید غذای هفتگی خود را رزرو کنید و به مدیریت غذای هفتگی خود بپردازید.

آرشیو ماهانه اخبار

  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -