خانه :: اساتید :: اخبار
انتخاب دانشجوی نمونه کشوری سال 95
معاونت دانشجویی  (1-8-1395)

پیامهای بهداشتی
چطور از خشکی پوست پاییزی جلوگیری کنیم؟  (1-8-1395)

وام ویژه دانشجویان دکترا
اداره رفاه دانشجویان  (27-7-1395)

کارگاه آموزشی آشنایی با مضرات اعتیاد
مرکز مشاوره و بهداشت روان  (27-7-1395)

پیامهای بهداشتی
راهکارهای تمدد اعصاب بدون متوسل شدن به خوراکی ها  (25-7-1395)

رساند خدمات مشاوره در دانشگاه زنجان
مرکز مشاوره و بهداشت روان  (18-7-1395)


سامانه های معاونت

سیستم مدیریت خوابگاه

http://dorm.znu.ac.ir

این سیستم برای مدیریت خوابگاه، تعویض اتاق و رزرو اتاق خوابگاه های دانشگاه زنجان ایجاد شده است.


اتوماسیون تغذیه

http://food.znu.ac.ir

با استفاده از این سامانه می توانید غذای هفتگی خود را رزرو کنید و به مدیریت غذای هفتگی خود بپردازید.