خانه :: اساتید :: اخبار
قابل توجه دانشجویان متقاضی وام
ادره رفاه دانشجویی دانشجوی گرامی لطفا جهت رفع نقص پرونده و ثبت وام تا تاریخ 95/12/10 به واحد امور رفاهی دانشجویان مراجعه فرمایید.

لیست دانشجویان متقاضی وام دارای نقص پرونده

جهت سهولت جستجو با زدن دکمه های Ctrl+F روی کیبورد و نوشتن شماره دانشجویی خود در کادر باز شده اقدام فرمایید.

 

نقص پرونده شماره دانشجويي نام خانوادگي نام
نقص پرونده 95442101 آبی امیررضا
نقص پرونده 95442101 آبی امیررضا
نقص پرونده 95205101 جعفری سیدمحمد
نقص پرونده 93296115 بختیاری مینا
نقص پرونده 92414118 صادقی عباس
نقص پرونده 91229109 پور محمد نسیم
نقص پرونده 95434123 کرم وند محمد
نقص پرونده 91265203 باباخانی محمد
نقص پرونده 92343110 جوانی ثنا
نقص پرونده 93500105 رضائی حدیثه
نقص پرونده 95401113 رضایی حمیده
نقص پرونده 95479102 جعفری مهدی
نقص پرونده 95253111 طهماسبی مهسا
نقص پرونده 95534107 مولاوردی مسعود
نقص پرونده 93134111 ایزدی حامد
نقص پرونده 95270106 عباسی رضا
نقص پرونده 95133109 حق ویردی الهه
نقص پرونده 95229103 آقاجانلو میلاد
نقص پرونده 94442171 فیلو احمد
نقص پرونده 95464113 شریفی زانیار
نقص پرونده 95367119 پیری شقایق
نقص پرونده 94493118 شهبازی سحر
نقص پرونده 91493256 ناطقی مهدی
نقص پرونده 92359204 چراغی سمانه
نقص پرونده 95442107 اسدی مجتبی
نقص پرونده 90484140 مردخشنود مهر داد
نقص پرونده 94213124 فریدونی ولاشجردی محسن
نقص پرونده 95336110 مرمری جیر ندهی سیده مهسا
نقص پرونده 95313125 طیبی مهسا
نقص پرونده 92358124 میرزائی محسن
نقص پرونده 95367112 یعقوبی زاده توحید
نقص پرونده 95322183 فتاحی حسن
نقص پرونده 94340124 عباسی فرشته
نقص پرونده 95272105 افشاری فاطمه
نقص پرونده 94190112 محمودی ناطور فاطمه
نقص پرونده 95368125 فرجی علیرضا
نقص پرونده 95442209 نوروزی میلاد
نقص پرونده 94484164 نعمتی حدیثه
نقص پرونده 95468104 شامخی مهدی
نقص پرونده 95326110 عسکری زیبا
نقص پرونده 94484133 رسولی صادق
نقص پرونده 95473102 خانی آرزو
نقص پرونده 94189103 پورولی مقدم حسن
نقص پرونده 94442109 امیدی پور محمد معین
نقص پرونده 95354108 زالی محمدعلی
نقص پرونده 95493115 دلاوری رسول
نقص پرونده 95287107 باقر چیزه مینا
نقص پرونده 95284119 ولی نژاد میترا
نقص پرونده 94484124 حسین پور ورزی محمود
نقص پرونده 94296114 لطفی مطهره
نقص پرونده 95368104 اظهری ارزنق حسین
نقص پرونده 95537101 احمدی امید
نقص پرونده 95423108 بیات علیرضا
نقص پرونده 94218119 داودی فاطمه
نقص پرونده 95423107 بیات سینا
نقص پرونده 95170115 قاسمی معصومه
نقص پرونده 95442156 صمدی محمدصابر
نقص پرونده 94314103 آقا خانی ندا
نقص پرونده 95328124 قرالو نازنین
نقص پرونده 95423129 کشاورز بهادری مهدی
نقص پرونده 95368132 نوربخش نسرین
نقص پرونده 95484112 حسینی فاطمه
نقص پرونده 95463129 گل محمدزاده مجید
نقص پرونده 95322179 علی نژاد علی
نقص پرونده 95442106 ارجمند نوشهر محمد
نقص پرونده 95212134 مصطفوی ارزو
نقص پرونده 95212121 سیف آبادی فاطمه
نقص پرونده 94189106 خسرو نژاد صابر
نقص پرونده 95442170 قربانی سوتگوابری ایمان
نقص پرونده 93358123 پور صالح فاطمه
نقص پرونده 95170132 محمدی هزار رود مهسا
نقص پرونده 94328115 سلیمانی حسین
نقص پرونده 95434119 طالبی امیرحسین
نقص پرونده 95442185 مددی مهدی
نقص پرونده 94434122 صمیمی پور فاطمه
نقص پرونده 95214113 ملکی زینب
نقص پرونده 94253117 رضائی فاطمه
نقص پرونده 95322109 الماسی زهرا
نقص پرونده 94434101 احمدی فاطمه
نقص پرونده 94360106 هادی سمانه
نقص پرونده 90611250 محمدی مجید
نقص پرونده 95401133 نعمتی فاطمه
نقص پرونده 94493112 رزمخواه شربیانی محمد مهدی
نقص پرونده 92423229 محمدی حامد
نقص پرونده 95500107 جلیل خانی سمیه
نقص پرونده 95442173 کابلی علی
نقص پرونده 94360104 محمدی زینب
قبلا وام ضروری با این عنوان گرفته 93126102 امجدیان طاهره 
قبلا وام ضروری با این عنوان گرفته 92453107 هالاکویی محمد حسین
قبلا وام ضروری با این عنوان گرفته 91453106 صبوری مهدی
قبلا وام ضروری با این عنوان گرفته 94320102 چورن محمدعلی الهی 
قبلا وام ضروری با این عنوان گرفته 92493104   فرهاد آفرین فرد
فاقد تعهد 94442175 قربانی جمشید
ترم دهم وام ازدواج ثبت نمی شود 91484112 رحمانی محمد
قبلا وام ضروری با این عنوان گرفته 94195120 رسولی رویا
قبلا وام ضروری با این عنوان گرفته 94279103 جانجان شهره
فاقد تعهد 93434207 خدایی حمید 
فاقد حساب 95212119 زضایی سبا
فاقد تعهد 95466114 متقی مجتبی
مانده معوقه اقساط مانع از ثبت وام می شود 94473101 اصلانی  
مانده معوقه اقساط مانع از ثبت وام می شود 94475101 اسدی آرزو
فاقد اطلاعات 95535109 آزادی مدرس 
فاقد تعهد 94466107   مهشاد صابری
فاقد اطلاعات 95478106   اکبر علیجانی
فاقد تعهد 95423123   امیرحسین عزیزی
فاقد اطلاعات 94363108   پریسا حیدری
فاقد تعهد 94265114   مهدی پیری
فاقد تعهد و حساب 94351109   خدیجه نوروزی
فاقد تعهد و حساب 94479107   فاروق حنیفه زاده
فاقد تعهد وحساب 94301128   معصومه محمدی
فاقد تعهد  94301127   فرشته محمدی
فاقد تعهد 95420107   ارجمند شیخی
فاقد تعهد 95406101   بهاره اکبری منفرد
فاقد تعهد 95336108   حمید عزیزی
فاقد تعهد 95432118   رعنا طالبی
فاقد تعهد 95432127   پروین نقوی
فاقد اطلاعات 95287156   فائزه داودی
فاقد تعهد 95270117   سعید میمنت آبادی
فاقد تعهد وحساب 94358132   سیده سمیرا موسوی
فاقد حساب 95410110   مرجان نریمانی
فاقد تعهد 95522138   پرستو کاویانی
فاقد پرونده 92401122   مریم محمدی
فاقد اطلاعات 95522123   پرستو سخایی
فاقد پرونده 95366120   مهدی رحیمی
فاقد پرونده 94483122   سمیه عباسی
فاقد پرونده 95464108   علی توکلی
فاقد تعهد 94364125   زهرا محبی
فاقد پرونده 95343123   نگار حیدری
فاقد حساب(شماره کارت داده است) 95522140   مهدی گل محمدی
فاقد تعهد 95464122   پیمان نورانی
فاقد تعهد 95152109   مجتبی حسنی
فاقد اطلاعات 95343106   امیر حسین اکبری
فاقد تعهد 94272144   کاظم نوری
فاقد تعهد 95432115   مهسا شیرخانلو
فاقد اطلاعات 93366212   فائزه محمدی
فاقد تعهد  94341126   رویا فاضلی
فاقد تعهد 95413101   سید سعید احمدی
فاقد تعهد 95142113   حسن رسولی
فاقد تعهد 95487110   سید سینا صدیقی
فاقد اطلاعات 95343146   مهسا محمدی
فاقد اطلاعات 95343108   زهرا امیر دلیر

 


ارسال شده در مورخه: 9-12-1395