خانه :: اساتید :: اخبار
اطلاعیه تعطیلی استخر
اداره تربیت بدنیاستخر دانشگاه به دلیل تعمیرات از تاریخ 95/12/21 لغایت 96/1/14 تعطیل می باشد


ارسال شده در مورخه: 18-12-1395