خانه :: اساتید :: اخبار
وام ضروری ویژه دانشجویان دکتری
اداره رفاه دانشجویی اطلاعیه درخواست وام ضروری ویژه دانشجویان دکتری

زمان درخواست وام:      96/05/01 لغایت 96/05/10
 
تکمیل و ارائه فرم این نوع وام برای کلیه دانشجویان متقاضی وام به اموررفاهی دانشجویان الزامی است
 
 

اداره رفاه دانشجویان


ارسال شده در مورخه: 2-5-1396